Er moet een nieuwe functieclassificatie komen voor de grote EN kleine bakkerijen!

WAT IS EEN FUNCTIECLASSIFICATIE ?
Een functieclassificatie maakt het mogelijk om de referentiefuncties binnen een sector of een bedrijf te beschrijven. Er wordt bij elke referentiefunctie rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de taken, de verantwoordelijkheid, de vereiste kennis, enz. Op basis hiervan worden “punten” toegekend aan elke referentiefunctie. Eenmaal alle referentiefuncties zijn beschreven en goedgekeurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, worden ze verdeeld in klassen op basis van het aantal behaalde punten.

Tenslotte wordt er een minimumloon onderhandeld voor elk van deze klassen.

WAAROM EEN NIEUWE FUNCTIECLASSIFICATIE?
Het maken van een functieclassificatie gebeurt best op een objectieve en wetenschappelijke basis zodat alle referentiefuncties juist beschreven worden en een correct loon voor elke functie kan worden bepaald.

  1. Een functieclassificatie volgt best de evolutie op de Ze moet UP TO DATE zijn. De huidige functieclassificatie voor de bakkerijen is al heel oud en achterhaald. Sommige categorieën zijn heel vaag en niet meer actueel. Hoe kan je dan het correcte loon bepalen?
  2. Een functieclassificatie helpt om de LOONKLOOF TUSSEN MANNEN EN VROUWEN TE OVERBRUGGEN. Door een genderneutrale beschrijving gaat een functieclassificatie de strijd aan tegen
  3. Een functieclassificatie is een referentiemiddel om te STRIJDEN TEGEN LOONDUMPING. Gelijk loon voor gelijk werk. Hierdoor kan men willekeur en favoritisme

Dit is waarom de vakbonden een nieuwe classificatie vragen die aangepast is aan de huidige situatie.

EEN LANGE WEG
IN DE VOORBIJE SECTORAKKOORDEN verklaarden de werkgevers zich bereid geleidelijke een nieuwe, wetenschappelijke en genderneutrale functieclassificatie te maken voor alle sectoren van de voedingsnijverheid. Zo ook voor de bakkerijen. Thans blijkt dat de kleine bakkerijen hun woord breken.

ONS GEDULD KENT GRENZEN!
Na al die jaren staan we nergens. Ondanks alle uitleg met technici (bureau Optimor) en ondanks de belangrijke besprekingen kunnen we alleen maar vaststellen dat sommige werkgevers-vertegenwoordigers  van slechte wil zijn. Wij proberen om in zoveel mogelijk subsectoren van de voedingsnijverheid een haalbare functieclassificatie in te voeren die als referentie dient. De bakkerijen zijn belangrijk binnen de sector! Zowel de grote als de kleine bakkerijen.

WIJ EISEN EEN SNELLE INVOERING VAN DE NIEUWE FUNCTIECLASSIFICATIE MET NIEUWE MINIMUMLONEN.