Afdeling HORVAL West-Vlaanderen hield op zaterdag 29 oktober haar statutair congres.

Een origineel congres

Na uitzonderlijke omstandigheden werd in West-Vlaanderen een uitzonderlijk en vooral een origineel statutair congres gehouden, waarbij delegees vooraf en op betrokken waren.

Voor de opzet van het congres werd gekozen voor het symbool van de kip. En waarom? Omdat kippen onder andere geassocieerd worden met een ‘nieuwe start’ in het leven.

Het DNA van HORVAL West-Vlaanderen, het verleden van de afdeling, zit in het ei dat uitgroeide tot een mooie grote afdeling. Maar het ei symboliseert ook de toekomst en op het congres werd ook de toekomst bepaald.

 

Het congres werd opgeluisterd door Mattie Archie, een (k)ei van een gitarist die immers op zijn beurt de belichaming van de werking betekent: verleden en toekomst haken in elkaar. Want de mama van Mattie werd getroffen door het faillissement van de Ieperse chocoladefabriek en door de sluiting van een chocolaterie.

 

Opening

Marc Callens, militant bij groentenverwerkend bedrijf D’Arta en voorzitter van de afdeling, opende het congres. Hij wees op de honderd jarige geschiedenis van de afdeling en het belang van het statutair congres.

Werkzaamheden HORVAL West-Vlaanderen

Daarna schetste de gewestelijk secretaris Conny Demonie de werkzaamheden in de bedrijven en op het secretariaat. Tijdens haar betoog, waar ze zo fier als een gieter op het podium stond, had ze aandacht voor de vele inspanningen die vaak onderbelicht blijven, maar evenzeer een vorm van militantisme zijn. Met als doel de werknemers te verdedigen en te ijveren voor een meer solidaire wereld. Want vakbondswerk is mensenwerk.

Ze stelde dat:

 • Er goed syndicaal werk werd gepresteerd in de bedrijven
 • We een professioneel team hebben
 • We maximaal intern en extern vertegenwoordigd zijn
 • We een gezond financieel beleid hebben
 • En dat Militantenraad en Dagelijks bestuur zich maximaal bij het beleid betrokken voelen

 

Het uitdiepen van de syndicale werking gebeurde aan de hand van panelgesprekken. In verschillende ronden werden interviews afgenomen door Geert Vynckier, militant bij Vandemoortele.

Medewerkers beschreven hun werk in de zeven regionale kantoren en secretarissen stonden stil bij de ondersteunde taken. In een derde ronde vertelden delegees hoe zij alles ervoeren: Tim Hoppe, al jarenlang delegee in Tropicana Brands Group te Zeebrugge, Whitney Ferla werkt bij Belgomilk Milcobel in Langemark en engageerde zich als militant tijdens de pandemie en Isabel Puy, Française en werkzaam in het Belgisch bedrijf Westvlees te Westrozebeke, waar heel veel grensarbeiders werken.

In grote lijnen de afgelopen periode

Wie had kunnen voorspellen dat de afgelopen jaren zo vreemd zouden verlopen? Fysiek bijeenkomen was sedert de lockdown niet evident. Die vreemde en soms bevreemdende tijden hadden uiteraard ook een impact op het vakbondswerk.

In West-Vlaanderen was het niet anders dan in de rest van het land. Bij aanvang van de eerste lockdown lagen heel wat bedrijven stil. Men was overrompeld, er waren weinig of geen beschermingsmiddelen, de organisatie van het werk kon niet in een oogwenk aangepast worden. Daarna was het keihard werken in de voedingsverwerkende nijverheid. In sommige bedrijven in super moeilijke omstandigheden en met een massa overuren. Terwijl de horeca en de toeristische attracties in lange periodes van tijdelijke werkloosheid verkeerden.

 

De sociale verkiezingen die gepland waren voor mei 2020 werden omwille van de Covid 7 maanden uitgesteld. Covid-19 had niet alleen invloed op de datum, maar ook op de organisatie zelf:  stemmingen per brief of elektronisch stemmen werden veralgemeend. Voor het ABVV verliep de hele voorbereidende procedure voor het eerst digitaal.

Kortom het syndicaal werk in de bedrijven was anders dan anders.

De delegees en militanten moesten een marathon lopen zonder te weten hoeveel kilometers.

Corona betekende voor een aantal mensen echter ook ontslag of periodes van tijdelijke werkloosheid. Honderdduizenden werknemers leden zo inkomensverlies en onze kantoren werden overspoeld door vragen. Het was een tsunami die op de regionale medewerkers af kwam.

En dit op een moment dat ook veel van de kantoren verplicht gesloten waren en er een heel snelle omslag naar digitale dienstverlening vereist was.

De medewerkers stonden in de frontlinie.

 

Ook de syndicale vormingen en het sociaal overleg gebeurden eveneens achter de pc’s. Betogen was niet meer aan de orde.

 

Hectische weken, veel solidariteit en groot engagement … zo omschreef Conny die lockdowns. Maar ze zei ook dat de coronacrisis, gevolgd door een economische en sociale crisis een zware tol heeft geëist van de hele werkwereld.

 

 

Financiën

Het verslag van de Financiële Controle Commissie werd gebracht door Bart Clauws, delegee bij cateringbedrijf Sodexo. Hij gaf uitleg over de controles van de boekhouding en de bevindingen van de militanten die zetelen in de controle commissie.

 

Herverkiezing gewestelijk secretaris

Conny Demonie werd herverkozen als gewestelijk secretaris van HORVAL West-Vlaanderen. Volgens de plaatselijke statuten mag ze zich ook de titel toe-eigenen van provinciaal secretaris.

360° graden werking

Na uitgebreid de militanten te bedanken voor het vertrouwen nam ze ruimschoots de tijd om de toekomst te bespreken.

Het Dagelijks Bestuur en de Militantenraad hadden voor het congres de werking geëvalueerd en uit de bevindingen kwamen naar voor dat ze de West-Vlaamse manier van werken dienden verder te zetten en uit te bouwen. Dit met accent op nog meer ten dienste staan van de leden en nog meer ondersteuning te bieden aan militanten. Een 360° graden werking, daar gaan ze in West-Vlaanderen voor!

Waar aandacht is voor en uitbouw van:

 • Professionele dienstverlening
 • Collectief overleg
 • Regionale ankerpunten
 • Militantenwerkingen
 • Leden

 

Concreet werden volgende items beslist:

 • Uitbouw van digitale inclusie: dit wil zeggen uitbouw van een degelijk digitaal loket en comfortabele regionale kantoren waar leden terecht kunnen.
 • Bijkomende opleiding op bachelor of master niveau voor de medewerkers.
 • Eigentijdse communicatie!
 • Uitgebreid kwalitatieve vorming voor miltanten.
 • Gerichte ondersteuning bij het sociaal overleg en nieuwe thema’s. Denken aan:
  • Diversiteit op de werkvloer,
  • Pesten, mobbing en intriges op het werk,
  • De drie W zinnen steeds in dachten zijn: Waardig werk, waardevol werk en werkbaar werk voor iedereen,
  • Streven dat 8 mei een betaalde feestdag wordt,
  • Aandacht zijn voor armoede en niet alleen voor een minimum uurloon van 14 euro of 300 euro bruto per, maar ook de 8-8-8 strijd (8-uur werken – 8 uur ontspanning – 8 uur rust) blijven verdedigen, een armoedebestrijdingsplan opstellen die delegees in staat stellen gerichte acties te ondernemen in de ondernemingen, streven naar de afschaffing van de starterslonen die mogen toegekend worden via startersovereenkomsten en streven naar een maximaal percentage flexi-jobs en jobstudenten ten opzicht van vaste tewerkstelling in de onderneming om het kwalitatief karakter van arbeid te bewaken.
 • Alert blijven en ageren tegen onrechtmatigheden. Actievoeren is en blijft onontbeerlijk.
 • Ledenwervingscampagne in de bedrijven verderzetten.
 • En tot slot, met gelijkgezinde vakbonden wereldwijd in contact blijven. Syndicalisme stopt niet aan de grenzen van België. Vakbonden moeten hun krachten bundelen!

 

Er liggen dus grote uitdagingen voor de afdeling West-Vlaanderen!

 

 

Co-voorzitters aan het woord

Het congres werd afgesloten met een panelgesprek met de huidige federale co-voorzitters Alain Detemmerman en Tangui Cornu als ook de toekomstig federale co-voorzitters Filip Feusels en Patrick Rehan. Geert Vynckier stelde hen zeer concrete vragen.

 

 

Slot kreet

Samen gaan we er tegen aan.

Want onze kracht is de solidariteit!

Van solidariteit word je beter.

Van solidariteit worden we allemaal beter!

We gaan er samen voor!

 

De militanten en medewerkers HORVAL West-Vlaanderen