Vaccinatieverlof

Werknemers hebben het recht op betaalde afwezigheid van het werk, van 1 oktober tot en met 31 december 2022 met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

 

De kleine lettertjes:

Elke werknemer die verbonden is met een werkgever door een arbeidsovereenkomst heeft het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van zijn normaal loon gedurende de tijd die nodig is voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 en om zich te verplaatsen naar en van de vacinatieplaats of voor de vaccinatie van de persoon die hij begeleidt (een minderjarig kind dat met hem samenwoont, een meerderjarig kind met een handicap, een persoon onder voogdij).

Vergeet niet de werkgever vooraf te verwittigen.

De werkgever kan een bewijsstukje vragen om voor te leggen.

 

Te weten

De werkgever mag vaccinatie niet opleggen. Hij mag ook niet eisen om het tijdstip van vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

Heb je last van bijwerkingen van de injectie? Dan heb je een doktersattest nodig om afwezig te zijn van het werk.

 

Meer info bij de sociaal consulenten van HORVAL West-Vlaanderen!

Bron: Wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-1. B.S. 21 november 2022.