Ziektebriefje nog nodig?

Vanaf 28 november moet je geen ziektebriefje meer voorleggen aan je werkgever voor de eerste dag ziekte. deze vrijstelling geldt voor maximaal 3 keer per kalenderjaar.

Het kan zowel gaan voor een ziekte van 1 dag als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Bijzondere regels:

  • Bedrijven met ten minste 50 werknemers: zonder meer van toepassing
  • Bedrijven met minder dan 50 werknemers: kunnen van deze maatregel afwijken door het arbeidsreglement te wijzigen of via een bedrijfs-CAO.
Opgelet! Ondanks deze nieuwe maatregel ben je nog steeds verplicht je werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van je afwezigheid en kan je ook door de controlerende arts worden bezocht.