Tijd om te zien of de onderneming genderneutraal is!

Een koninklijk besluit bepaalt dat de bezoldigingsstructuur van de werknemers in kaart moet gebracht worden.

De werkgever dient een analyse te maken en voor te leggen aan de ondernemingsraad teneinde een neutrale politiek op het vlak van verloning tussen mannen en vrouwen in de onderneming te begunstigen.

Meer info bij de vakbondssecretarissen van Horval wvl!