Uitzendarbeid: bijkomende vergoeding in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid

Uitzendkrachten die langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan één maand)  zijn als gevolg van een ziekte of een ongeval van gemeen recht, heeft  recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkeringen betaald door het ziekenfonds. De uitkering is ten laste van  het Sociaal Fonds,

Denk je in aanmerking te komen voor de vergoeding, neem dan contact met ons op. Wij zullen samen met je de voorwaarden overlopen en de aanvraag tot uitkering regelen.