Tijd om op wettelijk pensioen te gaan? Vergeet je opzeg niet!

Wanneer je van plan bent om op wettelijk (vervroegd) pensioen te gaan, dan dien je je arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Het bereiken van je wettelijk pensioen leeftijd betekent niet automatisch het einde van de tewerkstelling.

Informeer je tijdig bij een van onze sociaal consultenten.