Jobstudent? Verwittig je werkgever als je ziek bent!

Zolang je recht hebt op kinderbijslag, blijf je verzekerd via het ziekenboekje van je ouders. Als je ziek bent, moet je de werkgever onmiddellijk verwittigen. Stuur dan ook binnen de 2 dagen een medisch attest op. Doe dit aangetekend, en neem een kopie! Mogelijk kan dit door een CAO of een arbeidsreglement anders worden geregeld. Ook de werkgever kan je
verzoeken om een andere termijn te respecteren.

Je hebt geen recht op loon tijdens je ziekte. Enkel als je langer dan 1 maand in dienst van de werkgever bent of een bediendecontract van meer dan 3 maanden hebt, kan je hierop aanspraak maken. Let op, er zit een addertje onder het gras voor de zieke jobstudent: de werkgever kan de arbeidsovereenkomst
beëindigen als je arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 7 dagen. Hij moet je dan wel een opzegvergoeding betalen, gelijk aan de duur van de voorziene opzegtermijn.
Voor de ziekteverzekering ben je ten laste van je ouders tot 25 jaar als je inkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen overschrijden niet meer. Je moet dan zelf aansluiten bij de mutualiteit en een (leden)bijdrage betalen (je eigen ziekenboekje). De inkomsten van de eerste 600 uur werken met een jobstudentencontract (met afhouding van enkel de solidariteitsbijdrage) tellen niet mee.