Wijziging in de opzegtermijnen

Vanaf 28 oktober 2023 treedt de Wet van 20 maart 2023 in werking.

Het gaat over de Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag evenals begeleidende maatregelen voor wat betreft de aanpassing van de maximale wettelijke opzeggingstermijnen in geval van ontslag gegeven door de werknemer, B.S. 28.04.2023.

 

Inhoud:

De maximale opzegtermijn bij ontslag door weknemers bedraagt maximaal 13 weken.

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) tewerkgesteld met een overeenkomst voor onbepaalde duur  afgesloten na 1 januari 2014.

 

 

Anciënniteit in de onderneming Opzegtermijn bij ontsalg door de werknemer
< 3 maanden 1 week
3 maanden tot < 4 maanden 2 weken
4 maanden tot < 5 maanden 2 weken
5 maanden tot < 6 maanden 2 weken
6 maanden tot < 9 maanden 3 weken
9 maanden tot < 12 maanden 3 weken
12 maanden tot < 15 maanden 4 weken
15 maanden tot < 18 maanden 4 weken
18 maanden tot < 21 maanden 5 weken
21 maanden tot < 24 maanden 5 weken
2 jaar tot < 3 jaar 6 weken
Zand03

3 jaar tot < 4 jaar

6 weken
4 jaar tot < 5 jaar 7 weken
5 jaar tot < 6 jaar 9 weken
6 jaar tot < 7 jaar 10 weken
7 jaar tot < 8 jaar 12 weken
8 jaar en + 13 weken

Wie voor 1 januari 2014 in dienst was van een werkgever en ontslag neemt geldt de tweedelige berekening (periode voor en periode na 1/1/2014) niet meer. Voor hem/haar is het 13 weken.

Neem contact op voor meer info.