Klein verlet voor Feest van de vrijzinnige jeugd of communie

Afhankelijk van de regio worden communies en vrijzinnige feesten uitgesteld wegens Covid-19. Als ze toch doorgaan, wat het geval kan zijn in Brussel en Wallonië, dan kan je recht hebben op klein verlet.

Als werknemer mag je met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van je kinderen. Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop je  niet werkt, dan kan je klein verlet op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen  als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerste communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.

Kan je om medische redenen geen mondmasker dragen?

Ben je verplicht om een mondmasker te dragen op het werk, maar kan je om medische redenen dat niet?

  • De werkgever dient dan na te gaan of een alternatieve bescherming mogelijk is om de arbeidsovereenkomst alsnog uit te voeren;
  • Indien dat niet mogelijk is, kan de werkgever nagaan of er aangepast werk mogelijk is waarbij je geen mondmasker moet dragen;
  • Indien er ook geen aanpast werk mogelijk is, zal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden geschorst ingevolge arbeidsongeschiktheid. Je bengt dan weliswaar niet “ziek”, maar wel “arbeidsongeschikt”. In deze situatie heb je recht op gewaarborgd loon. Nadien kan je aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht. Opgelet! Om tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht te kunnen krijgen moet de totale medische onmogelijkheid tot het dragen van een mondmasker voldoende zijn aangetoond, de werkgever geen andere taken je kan toewijzen en je ook voldoen aan alle vergoedbaarheidsvoorwaarden.

Meer info via e-loket!