Eindeloopbaan: je rechten

Het ABVV maakte een beknopte brochure met je rechten op het einde van je loopbaan. Er wordt een overzicht van de regels in verschillende situaties geven: oudere werkloze met of zonder anciënniteitstoeslag, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), tijdskrediet – landingsbaan, (vervroegd) pensioen.