Kan je om medische redenen geen mondmasker dragen?

Ben je verplicht om een mondmasker te dragen op het werk, maar kan je om medische redenen dat niet?

  • De werkgever dient dan na te gaan of een alternatieve bescherming mogelijk is om de arbeidsovereenkomst alsnog uit te voeren;
  • Indien dat niet mogelijk is, kan de werkgever nagaan of er aangepast werk mogelijk is waarbij je geen mondmasker moet dragen;
  • Indien er ook geen aanpast werk mogelijk is, zal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden geschorst ingevolge arbeidsongeschiktheid. Je bengt dan weliswaar niet “ziek”, maar wel “arbeidsongeschikt”. In deze situatie heb je recht op gewaarborgd loon. Nadien kan je aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht. Opgelet! Om tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht te kunnen krijgen moet de totale medische onmogelijkheid tot het dragen van een mondmasker voldoende zijn aangetoond, de werkgever geen andere taken je kan toewijzen en je ook voldoen aan alle vergoedbaarheidsvoorwaarden.

Meer info via e-loket!

 

Werkloos in december? Alleen uitkering als ik al mijn verlofdagen openomen heb!

Werkte je vorig jaar? Dan heb je dit jaar recht op betaald verlof. Je kreeg daarvoor vakantiegeld – als arbeider van de verlofkas – dat overeenkomt met een aantal (volle) dagen betaald verlof. Opgelet, de RVA rekent verlofdagen altijd om naar de zesdagenweek omdat je zes dagen per week een uitkering krijgt.

Dat ‘betaald verlof’ moet je verplicht opnemen voor het einde van het jaar, ook als je volledig werkloos bent. Je kiest zelf wanneer. Hou er wel rekening mee dat je voor die dagen geen stempelgeld krijgt, aangezien je hiervoor al vakantiegeld kreeg.

Als je nog veel dagen betaald verlof hebt, doe je er misschien beter aan die dagen te spreiden over de rest van het jaar. Anders houden wij die dagen in december af van je uitkering. Voor de dagen ‘betaald verlof’ vul je op je stempelkaart letter ‘V’ in. Weet je niet op hoeveel dagen betaald verlof je recht hebt of hoeveel dagen je nog moet opnemen, vraag dat dan gerust na bij onze werkloosheidsdienst.

Als je deeltijds werkt, moet je ook al je betaald verlof opnemen voor het eind van het jaar. Als je nu evenveel of meer uren per week werkt dan vorig jaar, is dat normaal gezien geen probleem. Je kunt die opnemen bij je huidige baas (het wettelijk maximum is vier weken volgens je lopend uurrooster). Als je nu minder uren per week werkt dan vorig jaar, kan het gebeuren dat je een overschot aan betaald verlof hebt, dat je niet kan/mag opnemen bij je huidige baas (want het maximum dat je mag opnemen is vier weken volgens je huidig uurrooster). Als je naast je loon ook nog een opleg krijgt aan de hand van de formulieren C3-deeltijds en C131B (de zogenaamde inkomensgarantie-uitkering), dan moeten we in de maand december rekening houden met dat ‘overschot’ aan verlof. Ook dan is het mogelijk dat je voor die maand minder of geen opleg krijgt.

Twijfel je of heb je vragen? Kom gerust langs bij onze werkloosheidsdienst.