Sociale verkiezingen tussen 16 november en 29 november 2020

Het is nu officieel: de sociale verkiezingen van 2020 die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 11 tot en met 24 mei 2020, worden verschoven naar de periode van 16 november tot en met 29 november 2020.

Omwille van covid-19 werd de procedure van de sociale verkiezingen van 2020 opgeschort na de eerste voordracht van de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Omdat het toen nog niet duidelijk was hoelang de lockdown door corona zou duren, kreeg de federale regering de bevoegdheid om de datum vast te leggen waarop de procedure kon hernemen.

Een KB van 15 juli 2020 bepaalt nu dat de verkiezingen uiteindelijk zullen plaatsvinden in de periode van 16 t.e.m. 29 november. De procedure wordt hernomen op de 54e dag vóór de nieuwe – uitgestelde –verkiezingsdatum. De nieuwe verkiezingsdatum hangt in principe af van de oorspronkelijke verkiezingsdatum, maar daar kan van afgeweken worden.
Dit KB treedt in werking op 1 augustus 2020.

Klik hier voor de nieuwe sociale verkiezingenkalender