Werkgever kan corona- of temperatuurtest niet verplichten

In ECHO-ABVV van juni lees je meer over wat al dan niet kan.

Op basis van de bestaande wetgeving, en
meer bepaald op basis van de Codex Welzijn op het Werk en de wet-Mahoux, kunnen
werkgevers niet zonder meer beslissen om
hun werknemers te laten testen op COVID-19
aan de hand van zogenaamde PCR-testen
of bloedtesten. Werknemers zijn angstig om
te werken zolang het virus aanwezig is in de
samenleving en er geen vaccin is. We zijn
van mening dat een werkgever rekening moet
houden met die angst door een goed geïnformeerd en overlegd preventiebeleid uit te
rollen in plaats van de werknemers te testen. Het nemen van de lichaamstemperatuur
wordt beschouwd als het vergaren van informatie over de gezondheidstoestand van een
lichaam waardoor het evenmin kan worden
opgelegd door de werkgever.

Lees het ABVV- artikel verder.