Tijdelijke tegemoetkoming kinderbijslag

Gezinnen met een laag inkomen hebben tijdelijk recht op verhoogde kinderbijslag.

Om recht te hebben op deze toeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

– Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket
– Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020
– In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de gezinsinkomsten niet meer dan 2213,30 Euro bruto zijn per maand én minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.

Aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket.