Tegemoetkoming woon-werk met openbaar vervoer vanaf 1 kilometer

Vanaf 1 juli 2020 is er werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (uitgezonderd trein) vanaf 1 kilometer.
Tot 30 juni 2020 was de tussenkomst van de werkgever pas verplicht indien de werknemer een afstand van minstens 5 km aflegt. In bepaalde sectoren was deze minimumafstand al afgeschaft.

Bron: NAR Cao nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemer.