Tijdelijk werkloos geweest? Misschien heb je recht op de beschermingspremie!

Ben je tijdelijk werkloos wegens economische redenen of overmacht (géén medische overmacht), veroorzaakt door het coronavirus?

Dan heb je recht op een eenmalige premie van maximaal 780 euro als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je hebt in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 meer dan 52 volle of halve uitkeringen gekregen als tijdelijk werkloze wegens economische redenen of overmacht;
  • je was op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een werkgever die op bevel van de overheid gesloten is (horeca, pretpark,…);
  • je had op 1 maart 2021 een brutomaandloon* van minder dan 2.754,76 euro (het betreft het loon dat in aanmerking wordt genomen om uw daguitkering als tijdelijk werkloze vast te stellen op 1 maart 2021).

* Voor een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt het uurloon omgezet in een fictief voltijds loon, om dan te vergelijken met de loongrens.

De premie wordt in principe automatisch uitbetaald door het ABVV op je rekening. Heb je niets ontvangen en denk je in aanmerking te komen neem dan contact op met de Werkloosheidsdienst van het ABVV.