Wijziging van bedragen van uitkeringen ingevolge de welvaartsaanpassing 2021-2022

Sommige bedragen in de werkloosheidsreglementering en aanverwante reglementeringen worden aangepast aan de welvaart.
Zo worden vanaf 01.07.2021 opgetrokken:
– de minima van de werkloosheidsuitkeringen met en zonder anciënniteitstoeslag (VW)
– de forfaits van de werkloosheidsuitkeringen (VW);
– de minima voor TW en jeugd- en seniorvakantie;
– de minima voor SWT;
– alle loongrenzen (en dus ook alle maxima)
– de inschakelings- en overbruggingsuitkeringen;
– de uitkeringen van de onthaalouders.