Heb je recht op een coronapremie van maximum 500 euro?

We kunnen een coronapremie goed gebruiken, maar niet iedereen zal een premie krijgen!

Iedereen 500 euro? NEE

De wetgeving* stelt duidelijk dat:

  • Ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis kunnen een eenmalige premie toekennen.
  • De toekenning en het bedrag ervan moet bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sector- of ondernemingsniveau. In ondernemingen zonder delegees mag de toekenning geregeld worden in een individuele overeenkomst.

Het aantal consumptiecheques en het brutobedrag van deze cheques moet vermeld worden op de loonfiche.

 

Cash? NEE

Geen cash geld. De premie mag enkel in de vorm van een een papieren of elektronische consumptiecheque.

 

Bruto = netto? JA

Als de uitgifte van de consumptiecheques aan alle voorwaarden voldoen is er geen werknemers-socialezekerheidsbijdrage noch bedrijfsvoorheffing. De werkgever is wel onderworpen aan een werkgeversbijdrage van 16,5 %, maar volledig aftrekbaar voor de werkgever

 

Ter vervanging van bestaand voordeel? NEE

De consumptiecheque (coronapremie) mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, vof andere voordelen.

 

Altijd en overal geldig? NEE

De consumptiecheque(s) mag worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2021 tot 31 december 2021. En zijn geldig tot 31 december 2022.

Je kan ze gebruiken in de horecasector, kleinhandelszaken, inrichtingen die behoren tot de culturele sector en zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, in sportverenigingen waarvoor een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die behoren tot één van de nationale federaties, de wellnesscentra, toeristische attracties, bioscopen, bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra, schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken,  nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen.

 

Omruilen voor cash geld? NEE

De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild voor geld.

 

Pro rata voor deeltijdsen? KAN

De toekenning en de berekening tot een maximum van 500 euro wordt bepaald in de cao of overeenkomst.

 

Vervallen de oude consumptiecheques? NEE

De geldigheidsduur van de oude consumptiecheques wordt verlengd tot en met 31 december 2022.

 

* Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS van 29 juli 2021; Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.