Pensioenpremie voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in sectoren met een sectoraal aanvullend pensioen

Op het PC 322 van 24 juni werd een akkoord bereikt om de pensioenpremie voor uitzendkrachten te verhogen vanaf 1 oktober 2021.

De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon van de uitzendkracht, die in verhouding staat tot de aanvullende pensioenbijdrage die in een bepaalde sector betaald wordt aan vaste werknemers.

PC 118 Voedingsnijverheid 1,15% (1,46% voor de bedrijven van die de verhoogde bijdrage toepassen )
PC 132 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 1,30%
PC 144

Landbouw

1,30%
PC 145

Tuinbouwbedrijf

1,30%
PC 302

Hotelbedrijf (arbeiders)

0,76%
PC 302

Hotelbedrijf (bedienden)

0,79%