Handel in Voedingswaren (PC 119): uitbetaling jaarlijkse premie

Vanaf 15 december 2021 dienst de jaarlijkse premie van € 112,20 uitbetaald te worden,  indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen eveneens pro rata.

Echter niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021.