Nieuwe voorwaarde van kracht inzake flexi-job

Vanaf 7 mei 2022 is het verboden om als werknemer via een interimkantoor een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever waar je als werknemer door een arbeidsovereenkomst rechtstreeks verbonden bent.

Bron: Wet van 1/4/2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS: 27/4/2022.

 

Indexering flexiloon

Vanaf 1 maart 2022 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon 10,13 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,78 EUR per uur (totaal dus 10,91 EUR).

 

 

Flexi-jobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités (of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder het desbetreffend paritair comité ressorteert):
• Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij,
industriële broodbakkerijen (PC 118.03)
• Handel in voedingswaren (PC 119)
• Zelfstandige kleinhandel (PC 201)
• Kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
• Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01)
• Horeca (PC 302)
• Grote kleinhandelszaken (PC 311)
• Warenhuizen (PC 312)
• Kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314)

Stijging flexi-jobs-uurloon

Flexi-jobs zijn mogelijk in volgende sectoren:

 • Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312);
 • Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, beperkt tot de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03 -RSZkengetal 058);
 • Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322), als de gebruiker onder één van de hierboven opgesomde paritaire comités ressorteert.
 • Paritair comité voor de uitzendarbeid (PC 322) en uitzendkrachten ter beschikking stellen van een gebruiker die valt onder één  van de hierboven vernoemde paritaire comités .

Het minimumloon werd vastgelegd op € 9,93 EUR per uur + flexivakantiegeld = € 10,69 EUR per uur.

 

 

Handel in Voedingswaren (PC 119): uitbetaling jaarlijkse premie

Vanaf 15 december 2021 dienst de jaarlijkse premie van € 112,20 uitbetaald te worden,  indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen eveneens pro rata.

Echter niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021.