Werken als jobstudent? Altijd met een schriftelijke overeenkomst!

Wil je als jobstudent werken dan moet je een schriftelijke overeenkomst, studentenovereenkomst, afsluiten met de werkgever.

Je kunt uren reserveren voor een bepaalde werkgever, maar doe dit niet mondeling! Sluit bij het maken van de afspraken al een studentenovereenkomst af.