Opleidingsplan in de onderneming

Als gevolg van de arbeidsdeal moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers vanaf 2023 een opleidingsplan opstellen. Het gaat om een nieuwe jaarlijkse verplichting die voor de eerste keer uitgevoerd moet worden tegen eind maart 2023.

Op de ondernemingsraad (met de syndicale afvaardiging is er geen ondernemingsraad is) moet de werkgever de inhoud van het opleidingsplan vaststellen en dit uiterlijk op 15 maart.

Inhoud van het plan? Zowel formele als informele opleidingen die bijdragen tot de  algemene opleidingsinspanning die op sectoraal niveau is vastgesteld. Een ‘Toelichtingsnota’ kan hier hulp bieden. Het plan moet ook opleidingen voorzien om het tekort aan kandidaten voor de knelpuntberoepen in de sector aan te pakken en moet rekeninghouden de genderdimensie.