Forfaitaire daglonen in de horeca voor personeel die werkt op dienstpercentage

Werk je op dienstpercentage in de horeca dan worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait, vastgelegd door de RSZ. Er wordt dus geen rekening gehouden met het werkelijke bedrag van het dienstpercentage. De bedragen van de forfaits zijn geïndexeerd.

Gelegenheidswerkneners in de horeca, ook wel extra’s genoemd, kunnen maximaal 2 dagen naeen tewerkgesteld zijn. Voor een maximum van 50 dagen per kalenderjaar worden de sociale bijdragen berekend op een uur/dagforfait in plaats van het effectief uurloon. De uur/dagforfaits zijn eveneens aangepast aangepast.

Ook gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw worden voor een maximaal aantal dagen per jaar sociale bijdragen berekend op een dagforfait. Het aantal dagen is afhankelijk van de subsector.

De dagforfaits die gelden vanaf 1 januari 2023  lees je door hier te klikken. 

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen.