Uitbreiding klein verlet in geval van langdurige pleegzorg

Vanaf 25 mei worden de familiebanden met het pleegkind  gelijkgesteld met de familiebanden met het (eigen) kind voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet. Zo wordt het pleegkind gelijkgesteld met het kind, de pleegmoeder met de moeder, de pleegvader met de vader, enz…..

De gelijkstelling wordt voorzien voor langdurige pleegzorg.

Onder langdurige plaagzorg wordt verstaan dat bij aanvang duidelijk is dat het pleegkind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.  Wanneer de gebeurtenis (die geen overlijden uitmaakt van het pleegkind, de pleegmoeder/-vader, de pleegschoonmoeder/-vader of de pleegstiefmoeder/-vader) plaatsvindt na afloop van langdurige pleegzorg, geldt de bijkomende voorwaarde dat het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.