1 juli ’23: Stijging van de uitkeringen ouderschapsverlof en tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met kind(eren).

Wie krijgt er meer uitkeringen?

Werknemers die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen die ze ten laste hebben.

 

Welke vormen van ouderschapsverlof en tijdskrediet?

  • 1/5e tijdskrediet om voor kinderen te zorgen (in de vorm van een hele of 2 halve dagen per week): € 160,52 per maand ipv € 158,62.
  • voltijds ouderschapsverlof voor de zorg van kind(eren): € 867,02 per maand ipv € 856,74 .
  • Voltijdsers die hun arbeidsprestaties met de helft verminderen in het kader van ouderschapsverlof: € 433,51 ipv € 428,37.
  • 1/5e ouderschapsverlof: €173,40 per maand ipv € 171,34.
  • Voltijdsers die hun arbeidsprestaties met één tiende verminderen in het kader van ouderschapsverlof: € 86,70 per maand i.p.v. € 85,67.