Interimair? Tel je dagen!

Zou je graag een eindejaarspremie ontvangen? Tel dan je werkdagen!

Als uitzendarbeider krijg je een eindejaarspremie als je 65 dagen (of 78 dagen in de zesdagen week) gewerkt hebt in de periode 1 juli tot en met 30 juni.

Concreet:

Heb je tussen 01/07/2022 en 30/06/2023 minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht gewerkt hebben in de 5-dagen week (78 werkdagen in de 6 dagen week), dan zal je in december 2023 een attest ontvangen van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten te Brussel. Wie gesyndikeerd is, bezorgt het attest ter uitbetaling aan HORVAL en ontvangt een syndicale premie bovenop!

Werk je straks tussen 01/07/2023 en 30/06/2024 minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht, dan zal je in december 2024 recht hebben op een eindejaarspremie.

Uitzondering: Indien je in dienst treedt onmiddellijk na je interim-overeenkomst bij dezelfde werkgever, volstaan 60 dagen of 456 uren tewerkstelling als uitzendkracht.

 

 ju