Jobstudent? Heb je aangepaste werkkledij?

Jobstudenten moeten dezelfde arbeids- of beschermingskledij en andere individuele beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een veiligheidsbril of handschoenen) krijgen als de andere werknemers die zijn blootgesteld aan dezelfde risico’s. Het bedrijf waar je werkt is verantwoordelijk voor het leveren en het onderhoud van deze werkkledij en beschermingsmiddelen, en mag je daarvoor geen vergoeding of waarborg aanrekenen.

Wil je meer weten over het werken als jobstudent? Lees dan de ABVV-jongeren brochure ‘JOUW STUDENTENJOB.BE’, of neem contact op.