Interimair? Premie in plaats van aanvullend pensioen.

Voor uitzendkrachten is er geen sectoraal aanvullend pensioen zoals in vele sectoren. Denk maar aan de sectoren Horeca, Voedingsnijverheid, enz.

Als uitzendkracht heb je normaal dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als een vaste werknemer. Om het euvel van het sectoraal aanvullend pensioen aan te pakken heb je als  uitzendkracht recht op een toeslag op je loon: de pensioenpremie.

De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon, die in verhouding staat tot de pensioenbijdrage die betaald wordt aan vaste werknemers.

De pensionpremie wordt bepaald per sector en uitgedrukt in een percentage.

PC 118 Voedingsnijverheid 1,15% (of 1,46% voor die bedrijven met verhoogde bijdrage)
PC 132 Technische land- en  tuinbouwwerken 1,39%
PC 144 Landbouw 1,39%
PC 145 Tuinbouw 1,39%
PC 302 Horeca (arbeiders) 0,76%
PC 302 Horeca (bedienden) 0,79%

 

Concreet wordt je brutoloon vermeerderd met dit percentage.