Wij ijveren voor degelijk sanitaire voorzieningen op de werkvloer

Vandaag staan we stil bij de regelgeving* met betrekking tot  toiletten op de werkvloer.

“De werknemers zullen zich vrij naar de toiletten kunnen begeven, die zich dicht bij hun werkpost, rustlokalen, kleedkamers en douches bevinden.

De toiletten zullen bestaan uit één of meerdere individuele wc’s en, in voorkomend geval, urinoirs, samen met één of meerdere wastafels:

  • Het aantal individuele wc’s bedraagt tenminste 1 per 15 mannelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld en tenminste 1 per 15 vrouwelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld.
  • De individuele wc’s voor de mannelijke werknemers kunnen worden vervangen door urinoirs, op voorwaarde dat het aantal individuele wc’s tenminste 1 bedraagt per 25 mannelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld.
  • Per vier wc’s of urinoirs wordt een wastafel voorzien.”

 

 

*titel 1 inzake de basiseisen betreffende arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk.