Handel in voedingswaren (PC 119): recht op vorming

Binnen het paritair comité van handel in voedingswaren werd het recht op vorming afgesproken.

Voor bedrijven met minder dan 20 werknemers gelden de bepalingen van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen (Arbeidsdeal).

Voor bedrijven van 20 werknemers of meer geldt vanaf 1januari 2024 het volgende groeipad: 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer vanaf 1januari 2024, 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds arbeider vanaf 1 januari 2025 en 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds arbeider vanaf 1 januari 2028.