De pensioenbonus. Wablief?

De pensioenbonus is een financiële aanmoediging om langer aan de slag te blijven en je pensioen nog even uit te stellen. Het achterliggend idee is dat de overheid op die manier geld zou besparen, want die moet voorlopig geen pensioen uitbetalen, en krijgt tezelfdertijd extra
inkomsten, want de werknemer zal nog gedurende een bepaalde periode sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting betalen op zijn inkomen.

Wil je meer weten over de pensioenbonus, lees bijgevoegd pamflet.