Everybodywins !

everybody winsHet ABVV heeft een nieuwe informatiecampagne over onze sociale zekerheid gelanceerd. Doel van de campagne is de bestaansreden en relevantie van de sociale zekerheid in herinnering te brengen.

Waarom nu?  Omdat de huidige regeringen er alles aan doen om de sociale zekerheid onderuit te halen.

Een pensioen, betaalde vakantie, terugbetaling bij de dokter, een uitkering wanneer je een arbeidsongeval krijgt, ziek wordt, of je job verliest…

Vandaag staat dit allemaal onder druk. De economische crisis wordt misbruikt om beleidskeuzes te nemen die onze sociale zekerheid, onze sociale bescherming en levenskwaliteit bedreigen, én die van de komende generaties.

’t Is geen loterij… Iedereen wint erbij! surf naar: http://www.everybodywins.be/nl

 

Een jaar gratis gezondheidszorg?

Video op YouTube

Een hoger pensioen?

Video op YouTube

Efkes zonder job?

Video op Youtube