Horval WVL?

What’s in a name?horval leeft

Volgens de statuten draagt de centrale de naam: ABVV Centrale Voeding Horeca Tuinbouw West-Vlaanderen, afgekort ABVV Horval WVL.

De afkorting Horval komt van Horeca Voeding Alimentation.

Wat doet Horval?

Wij verdedigen en verbeteren de rechten van de arbeiders op verschillende niveaus:
• Individueel – via dienstbetoon
• Op vlak van de onderneming – via het collectief overleg in de onderneming
• Op sectoraal niveau – binnen de paritaire comités en de sociale fondsen
• Op nationaal vlak – binnen de structuren van het ABVV en Horval federaal
• Op internationaal vlak – via Europese ondernemingsraden, Europees vakverbond, EFFAT, IVV , UITA en internationale samenwerkingen

 

 

Waaruit bestaat ons dienstbetoon naar de leden toe?

• Leden raad en advies  geven
• Leden verdedigen bij de werkgevers
• Tussenkomen bij werkgevers en instanties opdat werknemers hun  rechten zouden worden gerespecteerd (bv loontegoed opvragen, tijdskrediet aanvragen, …)
• Berekenen van aanvullende vergoeding werklozen met bedrijfstoeslag, vakantiegeld, eindejaarspremie, loon, …
• Verstrekken van documentatie over sociale wetgeving, lonen en CAO’s
• Uitbetalen van syndicale premies, stakingsvergoeding, eindejaarspremie uitzendarbeid,…

 

Promotiefilmpje

filmp

 

Horval West-Vlaanderen Onthaalbrochure

Horval Onthaalbrochure 2022

 

Gewestelijk Secretaris:
Conny Demonie

Secretarissen en adjunct secretarissen:
Ringo Delcroix
Dario Gouwy
Sophie Serrurier

Sociaal Consulenten:
Eva Pylyser
Kathleen Decherf
Lenni Leupe
Mandy Michiels
Nathalie Derycker

Verantwoordelijke syndicale premies en ledenbeheer:
Maruschka De Laere
Sandra Makelberge

 

Contactgegevens

 

Overzicht van de sectoren waarvoor Horval bevoegd is

 

 

 

 

 

Personeel Horval West-Vlaanderen steunt goede doelen

Het personeel van Horval West-Vlaanderen steunt regelmatig een goed doel. Wanneer er gestaakt wordt, neemt het personeel deel aan de actie en nemen ze een genoegen, zoals veel van onze leden, met het stakingsgeld. Het uitgespaarde loon wordt dan geschonken aan een goed doel.

  • 2019: Personeel schenkt 1000€ aan Het Ventiel
  • 2018: Personeel schenkt loon aan Parkinsonliga: tekst en foto,
  • 2017: Personeel schenkt een dag loon aan Tejo Brugge: tekst en foto
  • 2015: Personeel schenkt loon aan MPI Sterrebos Roeselare: foto’s
  • 2012: Personeel schenkt loon aan Hachiko: foto’s

 

Honderd jaar Horval West- Vlaanderen

Honderdjaar geleden verenigden 70 vislossers zich en stichtten ze het syndicaat ‘De Centrale der Voedingsnijverheid afdeling Oostende’ op. Later werden er ook andere afdelingen in de provincie opgericht. Ondertussen zijn meer dan 11.000 werknemers aangesloten bij de Voedingscentrale West-Vlaanderen!

Een eeuw sociale strijd in de land- en tuinbouw, voedingsbedrijven, horeca, handel in voedingswaren en pretparken.

Links:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qr-code-horvalwvl