Toolbox

–> Pensioen: bereken je verlies

Met deze tool bereken je de gevolgen van de regeringsmaatregelen op je pensioen.

 

–> Bereken de impact van de regeringsmaatregelen op je gezinsinkomen

De tool berekent de impact van meer dan 20 verschillende maatregelen van zowel de Vlaamse regering Bourgeois als de federale regering Michel.

 

–> Bereken je nettoloon
Deze module berekent hoeveel je netto verdient op basis van je brutoloon.

 

–> Bereken je opzeg
Onze opzegwijzer laat je toe om de periode te berekenen die gedekt is door een opzeg, bij een ontslag door de werkgever.

 

–> ABVV in je buurt
De contactgegevens van het dichtste ABVV kantoor.

 

–> Mijn ABVV-dossier
Via ‘Mijn ABVV’ heb je toegang tot je persoonlijk ABVV-dossier.

 

–> Bereken je Inkomensgarantie-uitkering (IGU)
Deze uitkering wordt toegekend aan werknemers die na een voltijdse job volledig werkloos werden en daarna een deeltijds job aanvatten.

–> Berekenen van de beroepsinschakelingstijd
De schoolverlater die nog niet (voldoende) gewerkt heeft om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen, kan na het beëindigen van de ‘rechtopenende’ studies en na het doorlopen van een periode van inschrijving als werkzoekende, gerechtigd zijn op inschakelingsuitkeringen.

 

–> Download de eindejaarspremie-app voor uitzendarbeiders
Vink de dagen of uren aan die je gewerkt hebt en de app telt alles automatisch op. Van zodra je 65 dagen of 520 uren gewerkt hebt (of 78 dagen als je in een zesdagenweek werkt), verwittigt de app je!