Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer

De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt wettelijk niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Is dit woon-werkverkeer dat werknemers afleggen, dus louter privé en hoort het niet thuis in het sociaal overleg van de organisatie?

Natuurlijk niet!

De ABVV- brochure Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer zet delegees op weg met tips, suggesties voor concrete acties en syndicale hefbomen.

Wij verhuizen in Izegem!

De Werkloosheidsdienst en de zitdag Horval verhuizen van de Hondstraat naar de Nederweg 2 te Izegem.

Op 13 september vindt het verhuis plaats en zijn de kantoren gesloten.

Vanaf maandag 16 september kan je terug terecht op de Werkloosheidsdienst. De eerste zitdag van Horval is voorzien voor vrijdag 20 september.

 

Stijging van de werkloosheidsuitkeringen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in april afgesproken dat meer dan 1 miljoen mensen met een minimumuitkering erop vooruit moeten gaan. Gepensioneerden, werkzoekenden, zieken en invaliden moeten hun uitkering zien verhogen met minstens 2%.

De aanpassing van de barema’s van de RVA zullen in drie fasen verlopen:

  • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen
  • 1 september 2019: optrekken van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen
  • vanaf januari 2020: verhogen van de andere bedragen.

De link naar de nieuwe barema’s van de RVA.

Cacao-barometer 2018

Cacao-producerende gemeenschappen worden geconfronteerd met armoede, kinderarbeid en ontbossing. Daarbij komt nog een snelle daling van de prijzen voor cacao. Inspanningen in de cacao-industrie om het leven van boeren, gemeenschappen en het milieu in het afgelopen decennium te verbeteren, hebben weinig effect. Dit zijn conclusies in de tweejaarlijkse Cacao Barometer.

De Cacaobarometer 2018 geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid in de cacaosector en legt de nadruk op de belangrijkste kwesties die momenteel niet genoeg aandacht krijgen.

Lees hier het de Cacao-Barometer 2018.

 

 

Wijziging openingsuren ABVV West-Vlaanderen kantoren

De verdere digitalisering in onze maatschappij, samen met de drastische daling van de werkloosheid zorgt er voor dat wij genoodzaakt zijn onze diensten en werkingen te herorganiseren, zodat wij de dienstverlening aan onze leden kunnen blijven verzekeren.

Het ABVV West-Vlaanderen kiest er voor om de fysieke bereikbaarheid binnen de provincie zo groot mogelijk te houden,  daarom blijven we onze dienstverlening aanbieden in 19 kantoren.

Maar om deze dienstverlening te garanderen, zijn we genoodzaakt om onze openingsuren aan te passen en ook enkele kantoren te sluiten.

Om ook tijdens het verlof onze dienstverlening verder te kunnen garanderen is er tijdens de maanden juli en augustus een speciale uurregeling. Kijk deze zeker HIER na om optimaal gebruik te maken van onze dienstverlening.

Horeca: fiches aanvullend pensioen komen eraan.

AG Insurance zal de sectorale aanvullende pensioenfiches naar de werknemers tijdens de laatste week van augustus verzenden.

Ter info:

  • Er worden pas bijdragen op de individuele rekening van de werknemer gestort vanaf de 1ste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt.
  • Op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld gelegenheidswerknemers) worden alle werknemers in de horecasector aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel, behalve als de werkgever uiterlijk 31.10.12 ervoor heeft geopteerd zich niet aan te sluiten bij het sectoraal pensioenstelsel.