Winteruur en de impact op nachtarbeid.

Tijdens de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober schakelen we over van zomertijd naar wintertijd. Wie in de nacht werkt zal een uur extra moeten werken.

De verloning ziet er als volgt uit:

 • Ploegenarbeid
  • Zomeruur en winteruur: Telkens loon voor 8 uren
  • Enkel zomeruur: Loon voor 8 uren
  • Enkel winteruur:  Loon voor 9 uren
 • Geen ploegenarbeid Z
  • Zomeruur: Loon voor 7 uren
  • Winteruur:  Loon voor 9 uren

Als uitzendkracht is het geen evidentie om een banklening te krijgen.

Als je als uitzendkracht werkt, heb je geen vast werk en dit is vaak een belemmering om een banklening te krijgen.

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten kan een attest van je prestaties als uitzendkracht afleveren, dat kan helpen om toch een lening bij de bank te krijgen.
Om dit attest te bekomen moet je als uitzendkracht een totaal bereiken van 260 arbeidsdagen als uitzendkracht gedurende een referteperiode van 2 jaar, waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten vóór de attestaanvraag.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als uitzendkracht bereikt gedurende de referteperiode van 2 jaar, dan kan je toch een attest krijgen voor het aantal dagen die je gedurende de referteperiode in totaal hebt bereikt. Op die manier kan je het attest van het Sociaal Fonds aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.

De Horval sociaal consulenten helpen je graag bij het bekomen van een attest.

Werkloos in december? Alleen uitkering als ik al mijn verlofdagen openomen heb!

Werkte je vorig jaar? Dan heb je dit jaar recht op betaald verlof. Je kreeg daarvoor vakantiegeld – als arbeider van de verlofkas – dat overeenkomt met een aantal (volle) dagen betaald verlof. Opgelet, de RVA rekent verlofdagen altijd om naar de zesdagenweek omdat je zes dagen per week een uitkering krijgt.

Dat ‘betaald verlof’ moet je verplicht opnemen voor het einde van het jaar, ook als je volledig werkloos bent. Je kiest zelf wanneer. Hou er wel rekening mee dat je voor die dagen geen stempelgeld krijgt, aangezien je hiervoor al vakantiegeld kreeg.

Als je nog veel dagen betaald verlof hebt, doe je er misschien beter aan die dagen te spreiden over de rest van het jaar. Anders houden wij die dagen in december af van je uitkering. Voor de dagen ‘betaald verlof’ vul je op je stempelkaart letter ‘V’ in. Weet je niet op hoeveel dagen betaald verlof je recht hebt of hoeveel dagen je nog moet opnemen, vraag dat dan gerust na bij onze werkloosheidsdienst.

Als je deeltijds werkt, moet je ook al je betaald verlof opnemen voor het eind van het jaar. Als je nu evenveel of meer uren per week werkt dan vorig jaar, is dat normaal gezien geen probleem. Je kunt die opnemen bij je huidige baas (het wettelijk maximum is vier weken volgens je lopend uurrooster). Als je nu minder uren per week werkt dan vorig jaar, kan het gebeuren dat je een overschot aan betaald verlof hebt, dat je niet kan/mag opnemen bij je huidige baas (want het maximum dat je mag opnemen is vier weken volgens je huidig uurrooster). Als je naast je loon ook nog een opleg krijgt aan de hand van de formulieren C3-deeltijds en C131B (de zogenaamde inkomensgarantie-uitkering), dan moeten we in de maand december rekening houden met dat ‘overschot’ aan verlof. Ook dan is het mogelijk dat je voor die maand minder of geen opleg krijgt.

Twijfel je of heb je vragen? Kom gerust langs bij onze werkloosheidsdienst.

Grensoverschrijdende werknemers BE-FR: avondklok!

Er is door de Franse en Belgische Regering voor een (minimum)periode van 4 weken een avondklok ingesteld:

-> in Frankrijk van 21.00 uur tot 6.00 uur in de regio Île-de-France en voor acht grootstedelijke gebieden waaronder  de MEL (Métropole Européenne de Lille). Wie zich om professionele redenen toch dient te verplaatsen tijdens de avondklok in de vermelde zones, moet volgende attesten bij zich hebben:

 • attestation de déplacement dérogatoire
 • justificatif de déplacement professionel

 

-> in België van 24.00 uur tot 5.00 uur op het volledige grondgebied, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.  Er is geen attest vereist.