Pensioenpremie op brutoloon bij werken als uitzendkracht in de landbouwsector of tuinbouwbedrijf

In een aantal sectoren bestaat er een sectoraal aanvullend pensioen. Dit houdt in dat voor elke vaste arbeider een bepaald percentage voor zijn aanvullend pensioen aan het sectoraal fonds wordt bijgedragen.

Voor de uitzendkrachten wordt echter niet gestort aan het sectoraal pensioenfonds. Zij hebben wél recht op een pensioenpremie. Deze premie is gelijk aan de pensioenbijdrage die betaald wordt voor de vaste werknemers, maar dan omgerekend naar loon. Voor uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een werkgever binnen de landbouwsector (PC144) of tuinbouwbedrijf (PC145) bedraagt de premie 1,15 procent van het brutoloon. Deze premie moet toegekend worden per loonafrekening en moet afzonderlijk vermeld worden op de loonfiche van de uitzendkracht.

pic7_up