Tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in de land- en tuinbouw

De regering verlengde volgende maatregelen tot 1 juli 2020:

  • de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eindelijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdkrediet opnemen;
  • de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in coronatijden aan het werk te gaan.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de ondernemingen die vallen onder:

  • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • PC 145: tuinbouw; met uitzondering van sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
  • PC 146: bosbouw
  • PC 322: uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van voornoemde sectoren

 

Tuinaanleg: aanvullende vergoeding bij tijdelijke overmacht corona

We zijn er vandaag, binnen het paritair comité, in geslaagd om ook voor de TUINAANLEG (145.04) een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid overmacht overeen te komen:

–        er wordt 5 euro per dag bijgepast voor tijdelijke werkloosheid overmacht in de tuinaanleg

–        we laten dit rechtstreeks betalen door het sociaal fonds tuinaanleg

–        dit voor de periode 14 maart tot einde mei .

–        Einde mei gebeurt er een evaluatie en kijken we onder welke voorwaarden dit eventueel kan verlengd worden .

 

Land- en tuinbouw: Tussenkomst van werkgever in het onderhoud van werkkledij

In de land- en tuinbouw ( inclusief tuinaanleg) is er een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten die bepaalt onder welke voorwaarden er op ondernemingsvlak kan worden afgesproken dat de werknemers zelf instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Wanneer er in dit verband afspraken gemaakt worden tussen de werkgever en de werknemers, betaalt de werkgever een vergoeding als compensatie voor de kosten die de werknemer in dit verband maakt .

Op vandaag bedraagt die tussenkomst in de bloemisterij, de groenteteelt en de tuinaanleg : 3,05 euro per week. In de fruitteelt bedraagt de tussenkomst 3,67euro /week . in de boomkwekerij is de vergoeding 3,91 euro/week.

Met ingang van 1/2/2020 verhogen de bedragen van 3,05 euro naar 3,67 euro/week.

Met ingang van 1/12/2020 wordt de tussenkomst van 3,67 euro/week gebracht op 3,91 euro/week .

Verhoging lonen met 1,1% in de land en tuinbouw.

Met ingang  van 1 juli 2019 werden de minimumlonen en alle effectief toegepaste lonen verhoogd met 1,1%. Deze verhoging geldt zowel voor de vaste werknemers als voor het seizoen – en gelegenheidspersoneel.

Op de gepubliceerde minimumbarema’s  geldt er voor de landbouw en de tuinbouw een anciënniteitstoeslag  van 0,5% per schijf van vijf jaar. Op vandaag geldt deze anciënniteitsverhoging tot en met een anciënniteit van  30 jaar. Er wordt afgesproken om een bijkomende schijf van 35 jaar en 40 jaar toe te voegen. In de landbouw en in de  tuinaanleg geldt op vandaag een anciënniteitstoeslag van 0,5% per schijf van 5 jaar anciënniteit en dit tot en met 20 jaar. Er wordt afgesproken om ook voor de landbouw en de tuinaanleg met ingang van 1 juli 2019 bijkomende schijven van anciënniteit te voorzien van 25, 30, 35 en 40 jaar. Deze toeslag van 0,5%  per schijf van 5 jaar anciënniteit geldt voor alle duidelijkheid alleen op de gepubliceerde minimumlonen.

Verhoging syndicale premie Landbouw (PC 44)en Tuinbouw (PC145)

Er werd een akkoord bereikt ober de modaliteiten van de verhoging van de syndicale premie binnen de sectoren Landbouw (PC 144) en Tuinbouw (PC 145).

  • Voor de premies betaald in 2017: regularisatie t.b.v. €10 voor elke werknemer die in 2017 een syndicale premie ontving (ongeacht het bedrag van de ontvangen premie) – automatische betaling vanaf 19 november
  • Vanaf 2018: volledige syndicale premie zal €145 bedragen – betaling begin december.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens uitbreken van de Afrikaanse varkenspest (AVP)

Het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest (AVP) met onder andere als gevolg het opgelegde exportverbod, heeft een grote impact op de sector van het varkensvlees en de voedingsindustrie.

Varkensbedrijven, veevoerindustrie, vleesproducerende industrie (slachthuizen, versnijderijen), vleesverwerkende industrie, detailhandel, transportsector, enz. worden getroffen.

Voor de arbeiders kan, als gevolg van de daaruit voortvloeiende vermindering van werk, de werkgever tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken aanvragen.

Meer info op de Werkloosheidsdiensten van het ABVV en bij de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.