Fietsvergoeding

Binnen de Nationale Arbeidsraad zijn de sociale partners het eens geworden dat vanaf 1 mei iedereen recht heeft op fietsvergoeding voor woon- werkverkeer.

Wist je dat in onze sectoren er reeds fietsvergoeding voorzien is in de sectorale cao’s?

in volgende sectoren is de fietsvergoeding geregeld;

 • PC 118 (voedingsnijverheid)
 • PC 119 (voedingshandel)
 • PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken)
 • PC 144 (landbouw)
 • PC 145 (tuinbouw)
 • PC 302 (horeca)

Jammer genoeg moeten werknemer tewerkgesteld onder PC 100 (aanvullend paritair comité voor arbeiders) en PC 333 (toeristische attracties) wachten tot mei.

De geïndexeerde sectorale loonschalen

In tal van sectoren werden de lonen op 1 januari geïndexeerd. Zie bericht dd. 2/1/2023.  Vandaag posten we al een aantal  minimum sectorale loonschalen. Klik hiervoor op de link(en).

PC 118 (voedingsnijverheid): + 10,96%

PC 119 (voedingshandel): + 11,08%

PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken): +3,31% : de sectorale minima

PC 144 (landbouw): + 10,96%: de sectorale minima

PC 145 (tuinbouw): + 10,96%: sectorale minima in de subsectoren: bloementeelt, parken en tuinen, fruitteelt, groententeelt, paddenstoelenteelt, boom en boomkwekerijen

PC 302 (horeca): + 10,964%: de sectorale uurlonen, de sectorale maandlonen

PC 333 (toeristische attracties): + 11,08%: de sectorale uur- en maandlonen

 

Werkzaam in sociaal fonds Parken en Tuinen PC 145.4? De uitbetaling van de getrouwheidspremie en syndicale premie komt eraan!

Werknemers die tenminste zes maanden in de sector werken in de tuinaanleg hebben recht op een getrouwheidspremie en syndicale premie, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden.

NIEUW: leden van HORVAL en in orde met de ledenbijdrage krijgen de premies rechtstreeks gestort worden op je bankrekening. Het document van het sociaal fonds dient niet binnengebracht te worden!

Meer weten over de voorwaarden neem dan contact op met een HORVAL sociaal consulenten.

Feesdagvergoeding voor seizoenarbeider in de land- en tuinbouw.

Werk je op een feestdag als seizoenarbeider in de landbouw (PC 144) of in de tuinbouw (pc145) dan heb je recht op een feestdagenvergoeding!

 

Logisch toch?
In principe mag er niet gewerkt worden op een feestdag. Wie toch werkt omwille van pluk- of oogstwerkzaamheden heeft recht op het loon voor de gepresteerde uren en een vrije dag ter compensatie. Maar gezien seizoenarbeiders in de sector werken met dagcontracten kan er geen compensatiedag gegeven worden. Daarom werd er een sectorale cao afgesloten waarin voorzien wordt dat seizoenwerknemers die arbeid verrichten op een wettelijke feestdag, nadien aanspraak kunnen maken op een feestdagvergoeding die een compensatie vormt.

Bedrag?
Het gemiddelde van het aantal gewerkte uren per dag in de loop van maximum 4 voorgaande weken x het uurtarief

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen !

 

 

PC 132: Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte

Werk je in de sector van de technische land- en tuinbouw (PC 132) en ben je langdurig ziek, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding!

Voorwaarden:

 • minimum 1 jaar in dienst is in de sector van de technische land- en tuinbouw
 • langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 4 maanden wegens
  ziekte of ongeval van gemeen recht

Bedrag en duurtijd:

 • De vergoeding bedraagt € 5  per ziektedag vanaf de eerste week van de 5e maand ziekte. De duur is afhankelijk van de anciënniteit:
  • Vanaf 1 jaar anciënniteit : gedurende maximum 4 weken
  • Vanaf 5 jaar anciënniteit : gedurende maximum 13 weken
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit : gedurende maximum 26 weken

Meer info bij Horval West-Vlaanderen.