Tweedepijler-pensioengegevens in DB2P

Is er een aanvullend pensioen geregeld in je sector of op je bedrijf? Dan kan je vanaf 1 oktober 2016 je naast je wettelijk pensioen ook je aanvullend pensioenrechten consulteren op   www.mypension.be.

De gegevensbank werd DB2P gedoopt en wordt beheerd door de vzw Sigedis. Je aavullende pensioenrechten die berekend zijn op 1 januari van het jaar, voor heel de loopbaan, alle werkgevers, werknemersstatuten en pensioeninstellingen samen zijn te raadplegen.

De individuele levensverzekeringscontracten (3e en 4e pijler) zijn niet opgenomen in DB2P en kunnen dus niet geraadpleegd worden in deze gegevensbank.