Moet je loonfiche bewaren?

Tijd voor lenteschoonmaak! maar mogen loonfiches en andere sociale documenten in de vuilbak?

Wat hou je best bij en hoelang?

  • Maandelijks loonfiches: die moet je (verplicht) tien jaar lang bijhouden.
  • Jaarlijkse individuele rekening (jaarlijkse loonfiche)/ houd je best bij tot je pensioen.
  • Jaarlijks overzicht van pensioensparen of groepsverzekering: houd je best één jaar bij.
  • Rekeningsuittreksels van de bank waarop loon werd gestort: de bank houdt in principe alle transacties bij. als je zelf nog papieren uittreksels gebruikt houd je die best ook vijf jaar bij.

 

Landingsbaan op 55: nu of nooit voor sommige werknemers!

Wil je tussen je 55ste en 60ste minder werken door tijdskrediet te nemen, dan moet je nu de aanvraag indienen want vanaf 2019 heb je pas op 60 jaar recht op een RVA-uitkering. Voldoe je dit jaar aan de voorwaarden laat je tijdskrediet dan ook nog dit jaar ingaan, dan ben je absoluut zeker. Voldoe je later aan de voorwaarden, doe dan toch al je aanvraag, want na 31 december 2018 is het onherroepelijk te laat.

De West-Vlaamse Horval sociaal consulenten helpen je graag verder.

Referteloon Betaald Educatief Verlof – schooljaar 2018-2019

Niettegenstaande de regionalisering van het BEV blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Werknemers die educatief verlof opnemen, hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip. De werkgever kan het loon van de werknemer voor de uren educatief verlof beperken tot het referteloon.

Voor het schooljaar 2018-2019 zal dit referteloon vermoedelijk 2.928 euro (bruto) bedragen.