Al 10 jaar gaan de minimumlonen in ons land al niet meer omhoog, afgezien van af de index!

Het ABVV heeft de verhoging van het minimumloon op de interprofessionele onderhandelingstafel gelegd. De werkgevers wilden niet verder gaan dan de schamele 1,1% of 10 eurocent per uur. In maart besliste het ABVV het ontwerp van IPA te verwerpen. De stijging van de koopkracht was voor ons onvoldoende en de verhoging van het minimumloon met amper 10 cent per uur kwam over als een regelrechte belediging. Lees verder.

 

 

Referteloon betaald educatief verlof / Vlaams Opleidingsverlof – schooljaar 2019-2020

Niettegenstaande de regionalisering van het BEV blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV  / VOV 2019-2020 blijft hetzelfde als dit voor het schooljaar 2018-2019, gezien er zich in de periode september 2018-augustus 2019 geen overschrijding van de spilindex heeft voorgedaan.

Het referteloon blijft dan ook vastgelegd op 2.928 euro (bruto).

 

Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer

De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt wettelijk niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Is dit woon-werkverkeer dat werknemers afleggen, dus louter privé en hoort het niet thuis in het sociaal overleg van de organisatie?

Natuurlijk niet!

De ABVV- brochure Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer zet delegees op weg met tips, suggesties voor concrete acties en syndicale hefbomen.

Jongeren op het werk: verbod van gevaarlijke arbeid!

Op 20 juni verscheen een Koninklijk Besluit in de Staasblad inzake jongeren en gevaarlijke arbeid.

Het verbod van gevaarlijke arbeid voor jongeren blijft bestaan, maar werd bijschaaft.

Jongeren mogen in principe geen gevaarlijke arbeid verrichten. Voor jobstudenten zijn er een reeks bijzondere regels.

Zo is onder meer dat blootstelling aan welbepaalde fysische, biologische en chemische agentia verboden. De lijst met chemische agentia waaraan blootstelling verboden is, krijgt een update.

Ook het werk met of aan gevaarlijke machines is voor jongeren verboden. Hieronder vallen nu ook landbouwmachines.

Bron:  Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk, BS 20 juni 2019; treedt in werking op 30 juni 2019.

 

Nieuwe CAO 19 – werkgeverstussenkomst in de kostprijs van het “woon-werkverkeer” met openbaar vervoer

Op basis van het akkoord gesloten in de NAR op 1 april werd CAO19 aangepast op twee punten:

  • Verhoging van de forfaits m.b.t. de werkgeverstussenkomst (op 1 juli 2019). T.t.z. De huidige forfaits worden gewijzigd en vervangen door een nieuw forfait gelijk aan 70 % van de huidige prijs (64,7 % gemiddeld sinds 01/02/2019)
  • Afschaffing van de drempel van de 5 km voor verplaatsingen met het openbaar vervoer anders dan met de trein (op 1 juli 2020)

Uiteraard zijn er al sectorale cao’s met deze punten erin.

==> Voor meer info kan je terecht bij de HORVAL consulenten.