Kan je om medische redenen geen mondmasker dragen?

Ben je verplicht om een mondmasker te dragen op het werk, maar kan je om medische redenen dat niet?

 • De werkgever dient dan na te gaan of een alternatieve bescherming mogelijk is om de arbeidsovereenkomst alsnog uit te voeren;
 • Indien dat niet mogelijk is, kan de werkgever nagaan of er aangepast werk mogelijk is waarbij je geen mondmasker moet dragen;
 • Indien er ook geen aanpast werk mogelijk is, zal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden geschorst ingevolge arbeidsongeschiktheid. Je bengt dan weliswaar niet “ziek”, maar wel “arbeidsongeschikt”. In deze situatie heb je recht op gewaarborgd loon. Nadien kan je aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht. Opgelet! Om tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht te kunnen krijgen moet de totale medische onmogelijkheid tot het dragen van een mondmasker voldoende zijn aangetoond, de werkgever geen andere taken je kan toewijzen en je ook voldoen aan alle vergoedbaarheidsvoorwaarden.

Meer info via e-loket!

 

Belastingaangifte Franse werknemer die in 2019 in België gewerkt hebben.

De Franse werknemers die in 2019 in België hebben gewerkt, moeten in het najaar hun inkomsten aangeven aan de Belgische fiscus.  De uiterste indieningsdatum is vastgesteld op 3 december 2020.

Als onderdeel van onze syndicale dienstverlening organiseerden we sinds 2014 zitdagen waarop de Franse leden terecht konden voor hun aangifte.

De coronasituatie maakt het handhaven van deze zitdagen voor dit jaar onverantwoord. We zetten onze dienstverlening verder,  weliswaar op een andere manier.

Lees hier hoe.

 

Winteruur en de impact op nachtarbeid.

Tijdens de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober schakelen we over van zomertijd naar wintertijd. Wie in de nacht werkt zal een uur extra moeten werken.

De verloning ziet er als volgt uit:

 • Ploegenarbeid
  • Zomeruur en winteruur: Telkens loon voor 8 uren
  • Enkel zomeruur: Loon voor 8 uren
  • Enkel winteruur:  Loon voor 9 uren
 • Geen ploegenarbeid Z
  • Zomeruur: Loon voor 7 uren
  • Winteruur:  Loon voor 9 uren

Grensoverschrijdende werknemers BE-FR: avondklok!

Er is door de Franse en Belgische Regering voor een (minimum)periode van 4 weken een avondklok ingesteld:

-> in Frankrijk van 21.00 uur tot 6.00 uur in de regio Île-de-France en voor acht grootstedelijke gebieden waaronder  de MEL (Métropole Européenne de Lille). Wie zich om professionele redenen toch dient te verplaatsen tijdens de avondklok in de vermelde zones, moet volgende attesten bij zich hebben:

 • attestation de déplacement dérogatoire
 • justificatif de déplacement professionel

 

-> in België van 24.00 uur tot 5.00 uur op het volledige grondgebied, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.  Er is geen attest vereist.