Herinvoering wachttijd bij economische werkloosheid

c3-2Vanaf 1 oktober 2016 moeten werknemers die om economische redenen op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst opnieuw voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor een werkloosheidsuitkering. Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid wijzigt er niets.

Meer info: RVA infoblad of kom langs op de ABVV Werkloosheidsdienst in uw regio