Boe­tes rond witte kassa voor­lo­pig on­mo­ge­lijk…

We vernemen dat amb­te­na­ren voor­lo­pig geen boe­tes kunnen innen bij horecazaken die geen witte kassa heb­ben, omdat zij vol­gens de Raad van State ‘geen wet­te­lij­ke mach­ti­ging’ heb­ben!  Hoe kan men zo hypocriet zijn…

Diegene die eerlijk de regelgeving volgen: witte kassa hebben én correct gebruiken zijn de dupe.

Deze regering juicht frauduleus gedrag toe!