Wijzigingen tijdelijke werkloosheid

Sedert 1 januari ontvangt men slecht 60% van het gederft loon in plaats van 65 % (met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht).
Deze bedragen worden toegekend, ongeacht de gezinstoestand.

Er zijn supplementen voorzien:

  • Bij tijdelijk werkloos wegens technische stoornis, slecht weer of werkgebrek wegens economische oorzaken, een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering van minimum 2 euro per werkloosheidsdag voor arbeiders en 5 euro per werkloosheidsdag voor bedienden. Afhandelijk van de sector wordt het suplement betaald door de werkgever of door het sociaal fonds van de sector.
  • Daarnaast is er vanaf 1 januari 2024 ook nog recht op een bijkomende toeslag van 5 euro per dag voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Deze toeslag is er voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De toeslag is er vanaf de eerste werkloosheidsdag op voorwaarde dat het bruto maandloon niet hoger is dan 4.000 euro. Indien uw bruto maandloon hoger is dan 4.000 euro, vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloodheid  in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever.

Handel in voedingswaren (PC 119): recht op vorming

Binnen het paritair comité van handel in voedingswaren werd het recht op vorming afgesproken.

Voor bedrijven met minder dan 20 werknemers gelden de bepalingen van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen (Arbeidsdeal).

Voor bedrijven van 20 werknemers of meer geldt vanaf 1januari 2024 het volgende groeipad: 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer vanaf 1januari 2024, 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds arbeider vanaf 1 januari 2025 en 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds arbeider vanaf 1 januari 2028.

Sector Horeca: Vervoerskosten

Het woon-werkverkeer wordt door de werkgever vergoed.
Wie met bus of tram gaat werken, krijgt 80% van zijn abonnement terugbetaald, met een maximum van 50 euro per maand. De werkgever kan zelf beslissen om abonnementen voor het openbaar vervoer volledig terug te betalen. Wie fietst naar het werk moet vergoed worden aan 0,24€/km. Andere wijze van verplaatsing: voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70% van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand

Fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de sociale en fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding € 0,35 euro per kilometer (in plaats van €0,27).  Nieuw is ook  een jaarlijks plafond  van € 2.500 fiscale vrijstelling. Het gaat om maximum vergoeding. Hoeveel je als werknemer krijgt hangt af van de sector waar je werkt:

PC 118 (voedingsnijverheid) : € 0,27

PC 119 (voedingshandel):  € 0.27 (enkel traject)

PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken):  € 0,35

PC 144 (landbouw):  € 0,27

PC 145 (tuinbouw):  € 0,27

PC 302 (horeca): € 0,24

PC 333 (toeristische attracties):  € 0,27

De kleine lettertjes:

Bij overschrijding van het jaarplafond bij dezelfde werkgever is het bedrag dat het plafond overschrijdt onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Bij overschrijding van het jaarplafond bij meerdere werkgevers wordt de regularisatie op fiscaal vlak gedaan in de definitieve belastingaangifte.