Wijzigingen in de school- en studietoelagen

Wie recht heeft op een ‘studiebeurs’ voor zijn kinderen in het kleuter-, lager, secundair onderwijs of het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde (HBO5), krijgt zijn centen vanaf dit jaar van de uitbetaler van de kinderbijslag/Groeipakket. Voor andere hogeschoolstudenten blijft alles bij het oude.

De schooltoeslag is namelijk geïntegreerd in het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag. Het gevolg is dat de schooltoeslag niet langer door het Vlaams ministerie van Onderwijs wordt betaald, wel door de uitbetaler van het Groeipakket.

Als ouder hoef je niets meer te ondernemen. De schooltoeslag zal automatisch worden betaald; in september/ oktober de gezinnen met alleen kinderen jonger dan 18 mogen, eind oktober, in november of december de gezinnen met kinderen van boven 18.

Outplacement?

Wie ontslagen wordt krijgt vaak te maken met outplacement. Weet dat er verschillende systemen zijn en vaak met consequenties indien er in op outplacement wordt ingegaan of niet wordt aangeboden.

Er zijn 4 systemen van outplacement :

  1. outplacement “bijzondere regeling” (CAO 82);
  2. outplacement “algemene regeling”;
  3. outplacement in de tewerkstellingscel;
  4. outplacement “medische overmacht ingeroepen door de werkgever”

Met vragen over deze regelingen kan u zich wenden tot de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.

Wegwijs voor eenoudergezinnen

Vandaag is bijna 1 op 6 gezinnen in Vlaanderen een eenoudergezin.

Het beleid gaat echter nog steeds uit van het ‘standaardgezin’. Daardoor worden eenoudergezinnen op vele levensdomeinen gediscrimineerd.

Het Vlaams ABVV maakte een brochure eenoudergezinnen – wegwijs in organisaties en diensten die hen een duwtje in de rug kunnen geven.

Downloaden kan via deze link.