19 november : Wereld toiletdag!

Elk jaar is het op 19 november officieel Wereld Toilet Dag. Op deze dag (gesteund door de VN) wordt extra aandacht gevraagd dat 2,5 miljard mensen niet beschikken over normale sanitaire voorzieningen.

Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree, per dag 2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen per dag!

Ook in de bedrijven vragen wij aandacht voor voldoende propere toiletten.

In samenwerking met fos-socialistische solidariteithad Horval West-Vlaanderen een project in El Salvador: “Financiering van de bouw van droge composttoiletten” : verslag met foto’s, projectie voorstelling project

 

 

Voor het eerst aan het werk na je studies? Dan wordt er dit najaar geen bedrijfsvoorheffing ingehouden!

Voldoe je aan de drie volgende voorwaarden dan wordt er geen bedrijfsvoorheffing inhouden op je loon voor de maanden oktober, november en december 2021:

  1. Je bent niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht of je hebt bepaalde studies voleindigd (meer bepaald studies met een volledig leerplan van de hogere of  lagere secundaire cyclus van het technisch-, kunst- of beroepsonderwijs, of een alternerende opleiding, of een getuigschrift hebben ontvangen voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan) of je hebt alle activiteiten stopgezet die opgelegd zijn door een studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan.
  2. Je bent aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst die aanvangt in oktober, november of december 2021.
  3. Je  maandelijks belastbare loon bedraagt niet meer dan  € 3.450.

Vanaf 1 januari 2022 zal er terug  bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op je bezoldigingen.

Pensioenpremie voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in sectoren met een sectoraal aanvullend pensioen

Op het PC 322 van 24 juni werd een akkoord bereikt om de pensioenpremie voor uitzendkrachten te verhogen vanaf 1 oktober 2021.

De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon van de uitzendkracht, die in verhouding staat tot de aanvullende pensioenbijdrage die in een bepaalde sector betaald wordt aan vaste werknemers.

PC 118 Voedingsnijverheid 1,15% (1,46% voor de bedrijven van die de verhoogde bijdrage toepassen )
PC 132 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 1,30%
PC 144

Landbouw

1,30%
PC 145

Tuinbouwbedrijf

1,30%
PC 302

Hotelbedrijf (arbeiders)

0,76%
PC 302

Hotelbedrijf (bedienden)

0,79%