Paritair Comité 302: arbeidsorganisatie

Binnen het Paritair Comité 302 (Horecasector) werd vorig maand in toepassing van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk  het quotum vrijwillige overuren met overloon  verhoogd van 120 naar 360. Het aantal uren dat niet wordt meegerekend tegen de interne grens stijgt van 25 naar 60 uur. Deze verhogingen zijn echter enkel van toepassing in ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem wordt gebruikt.

Voor meer info contacteer een Horval sociaal consulent!

 

Nieuwe service: vraag elektronisch uw betaling stempelgeld op.

Vanaf november 2019 biedt het ABVV West-Vlaanderen voor zijn leden een extra dienst aan. Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt, kunt u het bedrag en de datum van de laatste uitbetaling van uw werkloosheidsuitkering simpel opvragen door naar één van onze kantoren te bellen en daar optie 1 te kiezen.

Na het ingeven van uw persoonlijk rijksregisternummer (u vindt dit terug op uw Eid), krijgt u snel en automatisch de nodige informatie te horen.

U kunt deze en ook nog andere info omtrent ook digitaal raadplegen via de website my.abvv.be

Voor meer info kunt u altijd terecht bij één van onze kantoren. Voor de openingsuren en locaties kijk op www.abvv-wvl.be/openingsuren

 

Paritair comité 302: opgepast bij arbeidsongeschiktheid

Wie werkt in de horecasector (Paritair Comité 302) en arbeidsongeschikt is dient zich thuis ter beschikking te houden voor mogelijke controle. Zie het arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.  Anders zijn de bepalingen van het sectorakkoord van toepassing:

Wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte minstens 5 werkdagen bedraagt, zal de werknemer zich de eerste 3 werkdagen thuis ter beschikking houden:

  • Voltijdse werknemers dienen zich ter beschikking te houden gedurende de eerste 4 uren van hun arbeidsrooster.
  • Voor deeltijdse medewerkers wordt de tijd waarin ze zich ter beschikking moeten houden pro rata berekend en toegepast vanaf het aanvangsuur van hun arbeidsrooster.
  • Deze bepalingen zijn van toepassing ongeacht of de werknemer blijkens het medisch attest het huis mag verlaten of niet.

 

Sterk werk of flut job?

Wat is de impact van je werk? Hoe beïnvloeden je werkomstandigheden je leven?

Dat wil het ABVV via deze enquête achterhalen.

Jouw ervaring is belangrijk. Jouw mening is van tel. Jouw deelname helpt ons om initiatieven te nemen en ook jouw werkomstandigheden te verbeteren.

Duizenden werknemers hebben onze eerdere enquêtes ‘Technostress’ (in 2013) en ‘Modern Times?’ (in 2014 en 2017) ingevuld.

De nieuwe editie van onze enquête Modern Times bevat naast vragen over flexibiliteit, stress, evenwicht werk-privé ook vragen over mobiliteit, loon, nieuwe vormen van werkorganisatie, vorming …

  • Invullen duurt slechts 10 minuten;
  • De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt;
  • Je anonimiteit en privacy blijven steeds gegarandeerd.

Met jouw medewerking kunnen we de evolutie van de resultaten sinds 2014 in kaart brengen.

Deel dit artikel met je vrienden of geef hen direct de link naar de enquête bit.ly/2OxGThL

Al 10 jaar gaan de minimumlonen in ons land al niet meer omhoog, afgezien van af de index!

Het ABVV heeft de verhoging van het minimumloon op de interprofessionele onderhandelingstafel gelegd. De werkgevers wilden niet verder gaan dan de schamele 1,1% of 10 eurocent per uur. In maart besliste het ABVV het ontwerp van IPA te verwerpen. De stijging van de koopkracht was voor ons onvoldoende en de verhoging van het minimumloon met amper 10 cent per uur kwam over als een regelrechte belediging. Lees verder.