Tijdelijke werkloosheid en de verplichting om wettelijke vakantiedagen op te nemen voor 31/12/2020

Heb je als werknemer nog openstaande vakantiedagen?  Vergeet ze dan niet op te nemen voor 31 december 2020. Want niet opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar 2021.

Hoe?

  • Ben je aan het werk?
    Vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het jaar. Niet opgenomen vakantiedagen kunnen in principe dus niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Kan je door omstandigheden je verlof toch niet opnemen dan ben je de dagen kwijt, maar het vakantiegeld dat je ontving van de vakantiekas blijft verworven.
  • Ben je tijdelijk werkloos?
    De werkloosheidsreglementering voorziet dat de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld moet uitputten ten laatste in de maand december. Indien je dit niet doet, dan zullen voor de dagen waarop je aanspraak had kunnen maken op vakantiegeld geen recht hebben op uitkeringen.

 

19 november: #WereldToiletDag

Elk jaar is het op 19 november officieel Wereld Toilet Dag. Op deze dag (gesteund door de VN) wordt extra aandacht gevraagd dat 2,5 miljard mensen niet beschikken over normale sanitaire voorzieningen.

Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree, per dag 2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen per dag!

Ook in de bedrijven vragen wij aandacht voor voldoende propere toiletten.

In samenwerking met fos-socialistische solidariteit had Horval West-Vlaanderen een project in El Salvador: “Financiering van de bouw van droge composttoiletten” : verslag met foto’s, projectie voorstelling project

Horecawerknemer en zin om in de zorg te werken tijdens tijdelijke werkloosheid corona?

Door de coronacrisis zijn heel wat horecawerknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht. Anderzijds zijn er handen te kort in de zorg.

De VDAB heeft een nieuwe website ontwikkeld die beide problemen moet aanpakken en dus mensen aan de slag moet helpen in de zorgsector.

Op helpindezorg.be kunnen woon-zorgcentra of ziekenhuizen die extra handen nodig hebben, vactures plaatsen. Tegelijk kunnen horecawerknemers die tijdelijk werkloos zijn zich melden om te helpen.

Wil je meer weten wat de voorwaarden zijn? neem dan contact op met HORVAL!

 

 

 

Vakantiegeld en werkloosheidsvergoeding

Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Dan loop je het risico in december minder uitkering te krijgen.

Je hebt vorig jaar gewerkt maar je werd inmiddels ontslagen? Bij je ontslag kreeg je vakantiegeld uitbetaald of je ontving dit via een vakantiekas. Bleef je sindsdien volledig werkloos, dan betaalt de RVA je in 2020 geen uitkering voor de dagen waarvoor je vakantiegeld kreeg.

Neem je deze vakantiedagen niet op voor december 2020 dan zullen ze automatisch in mindering gebracht worden. Je werkloosheidsuitkering van de maand december 2020 zal dan lager zijn.

Wat kan je doen?

Je wilt niet dat alle vakantiedagen in december verrekend worden. Dan kan je jouw vakantiedagen nog spreiden over november en december. Duid de volgende maand op je controlekaart een aantal vakantiedagen aan. Dat doe je door een ‘V’ te plaatsen op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen krijg je dan geen uitkering.

Wil je weten hoeveel verlofdagen je nog moet opnemen, dan kun je dit rustig thuis bekijken op ‘Mijn ABVV’ via www.abvv.be. Je kunt natuurlijk ook steeds terecht in je ABVV-kantoor voor meer informatie.

Vanaf 19 oktober aangepaste dienstverlening!

Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, en om de gezondheid van de leden en de medewerkers te beschermen zijn we genoodzaakt om onze dienstverlening terug aan te passen. De maatregelen door de overheid liggen mede aan de basis.

Wij blijven bereikbaar om  leden bij te staan!

Onze kantoren zijn enkel toegankelijk voor (nieuwe) leden die een afspraak hebben.

Neem contact met ons via mail of telefoon, en onze medewerkers evalueren samen met jou of een afspraak aangewezen is om uw probleem/vraag zo goed aan te pakken. Of boek zelf je afspraak.

Alle details op ons e-loket: www.horvalwvl.be/e-loket 

Wij stellen alles in het werk om de overlast voor onze leden tot een minimum te beperken en onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden, maar deze uitzonderlijke situatie dwingt ons om deze maatregelen te nemen.
Alvast bedankt voor uw begrip.