Eco-cheques in de Horeca

In het laatste sectorakkoord in de Horeca werd afgesproken dat het uitbetalen van eco-cheques voortaan elk jaar moet gebeuren en niet meer onderhandeld worden.

Enkel weetjes:

  • Alle werknemers tewerkgesteld in de sector hebben recht op eco-cheques. Dus ook gelegenheidsarbeiders (extra’s) en flexi-jobbers. Zijn echter uitgesloten: jobstudenten.
  • Wanneer de waarde waarop de werknemer recht heeft minder dan €25 bedraagt dan kan de werkgever de eco-cheques vervangen door een brutobedrag op de loonbrief.
  • Het bedrag van de cheques hangt af van de tewerkstellingsbreuk (voltijds, deeltijds,…) en het aantal gewerkte dagen in de referentieperiode 1 december 2017 en 30 november 2018. Het max. bedrag is 250€ voor wie voltijds de volledige referentieperiode werkte. Wie niet voltijds volledig de referentieperiode werkte of deeltijds heeft recht op pro rata berekening op basis van gewerkte dagen en niet op gewerkte uren.
  • In sommige ondernemingen werden de eco-cheques omgezet in een gelijkaardig voordeel. Vraag de cao of de overeenkomst met alle werknemers op om na te gaan of dat gebeurde!

Allemaal te technisch? Vraag meer info aan de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!