Horeca: fiches aanvullend pensioen komen eraan.

AG Insurance zal de sectorale aanvullende pensioenfiches naar de werknemers tijdens de laatste week van augustus verzenden.

Ter info:

 • Er worden pas bijdragen op de individuele rekening van de werknemer gestort vanaf de 1ste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt.
 • Op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld gelegenheidswerknemers) worden alle werknemers in de horecasector aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel, behalve als de werkgever uiterlijk 31.10.12 ervoor heeft geopteerd zich niet aan te sluiten bij het sectoraal pensioenstelsel.

 

Eindejaarspremie voor Horeca-werknemers

In tegenstelling tot veel sectoren wordt de eindejaarspremie voor werknemers tewerkgesteld in de Horeca uitbetaald in de maand januari.

Wie heeft recht op de eindejaarspremie?

 • Voltijdse en deeltijdse werknemers die in de loop van 2018 ten minste 2 maanden ononderbroken zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever;
 • Gelegenheidswerknemers (extra’s) die in de loop van 2018 ten minste 44 dagen gewerkt hebben bij dezelfde werkgever;
 • Wie zelf de arbeidsovereenkomst verbrak, een onderling akkoord tekende om de arbeidsovereenkomst te verbreken of ontslagen werd om dringende reden heeft geen recht.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

 • Werkgevers dienen uiterlijk op 10 januari aangifte en betaling te doen van de bruto eindejaarspremie aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. Het Fonds garandeert, bij correcte handeling van de werkgever, de uitbetaling aan de werknemer voor 31 januari.

Meer info bij de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten.

Eco-cheques in de Horeca

In het laatste sectorakkoord in de Horeca werd afgesproken dat het uitbetalen van eco-cheques voortaan elk jaar moet gebeuren en niet meer onderhandeld worden.

Enkel weetjes:

 • Alle werknemers tewerkgesteld in de sector hebben recht op eco-cheques. Dus ook gelegenheidsarbeiders (extra’s) en flexi-jobbers. Zijn echter uitgesloten: jobstudenten.
 • Wanneer de waarde waarop de werknemer recht heeft minder dan €25 bedraagt dan kan de werkgever de eco-cheques vervangen door een brutobedrag op de loonbrief.
 • Het bedrag van de cheques hangt af van de tewerkstellingsbreuk (voltijds, deeltijds,…) en het aantal gewerkte dagen in de referentieperiode 1 december 2017 en 30 november 2018. Het max. bedrag is 250€ voor wie voltijds de volledige referentieperiode werkte. Wie niet voltijds volledig de referentieperiode werkte of deeltijds heeft recht op pro rata berekening op basis van gewerkte dagen en niet op gewerkte uren.
 • In sommige ondernemingen werden de eco-cheques omgezet in een gelijkaardig voordeel. Vraag de cao of de overeenkomst met alle werknemers op om na te gaan of dat gebeurde!

Allemaal te technisch? Vraag meer info aan de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!

Gewijzigde indexeringssysteem van de forfaitaire daglonen

De forfaitaire dag- en uurlonen van de gelegenheidswerknemers in de landbouw, de tuinbouw en in de horeca ( de gelegenheidswerknemers -extra’s genoemd- en werknemers op dienstpercentage) worden voortaan niet meer geïndexeerd zoals de vaste uur- en maandlonen van de sector.

Voortaan zullen de forfaitaire lonen de indexering van de GGMM (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) volgen.

Omdat de kans bestaat dat de forfaitaire lonen achterop geraken ten opzichte van de sectorlonen zal de Minister om de 2 jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen vergelijken met de evolutie van de sectorlonen en past indien nodig de forfaits aan bij ministerieel besluit. Dat lezen we in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2018.

Het zelfde Koninklijk besluit schrapt de proratisering van de dagforfaits voor deeltijdse werknemers met fooien.

IMG_4905

Het Feest van de Arbeid is meer dan eens een strijddag!

Schaar je achter de rode vlaggen!

 Een Horval-delegatie zal je zeker tegen komen op de optochten in Brugge en Oostende.

 • In Brugge spreken we af om 10u30 in de Langestraat ter hoogte van Bauhaus. Optocht start om 10u45.
 • In Oostende starten we met een aperitief vanaf 10u in de vergaderzalen van het ABVV om daarna deel te nemen aan de optocht. De optocht start om 10u4 voor het ABVV gebouw.

Overzicht van de 1 mei activiteiten in West-Vlaanderen: klik hier.

C62F38D9-E86A-4F22-A0E7-D66E6A14BB29