PC 302 Horeca: Fiches aanvullend pensioen

AG, de verzekeringsmaatschappij die het aanvullend pension beheert van de sector horeca zal eerstdaags werknemers in de horeca informeren van hun klantenreferentie waarmee je als werknemer kan inloggen op My Global Benefits, het beveiligde platform van AG.

Dankzij My Global Benefits zal je als werknemer online zien hoeveel er al gespaard is en hoeveel je op je pensioendatum zal krijgen.

 

Horeca: kledijvergoeding

In overeenstemming met de tradities en de gebruiken in de horecasector, worden de
werknemers, die omwille van hun functie geacht worden een uniform te dragen, verondersteld te beschikken over  gestandaardiseerde werkuniformen.

Wanneer de werkgever niet instaat voor de gestandaardiseerde (of de daarmee gelijkgestelde) uniformen en niet zorgt voor het onderhouden en wassen ervan, ontvangen de werknemers die dit zelf ten laste nemen, een vergoeding van:
€ 2,04 per arbeidsdag, voor het aankopen van de uniformen
en
€ 2,04 per arbeidsdag, voor het onderhouden en wassen van de uniformen.

Wanneer de werkgever de gelijkgestelde werkuniformen wel levert maar niet zorgt voor
het onderhouden en het wassen ervan, ontvangen de werknemers die dit zelf ten laste
nemen € 2,04 per arbeidsdag, voor het onderhouden en het wassen van de uniformen.

Op deze vergoedingen worden geen RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing afgehouden.

 

Fietsvergoeding

Binnen de Nationale Arbeidsraad zijn de sociale partners het eens geworden dat vanaf 1 mei iedereen recht heeft op fietsvergoeding voor woon- werkverkeer.

Wist je dat in onze sectoren er reeds fietsvergoeding voorzien is in de sectorale cao’s?

in volgende sectoren is de fietsvergoeding geregeld;

  • PC 118 (voedingsnijverheid)
  • PC 119 (voedingshandel)
  • PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken)
  • PC 144 (landbouw)
  • PC 145 (tuinbouw)
  • PC 302 (horeca)

Jammer genoeg moeten werknemer tewerkgesteld onder PC 100 (aanvullend paritair comité voor arbeiders) en PC 333 (toeristische attracties) wachten tot mei.

De geïndexeerde sectorale loonschalen

In tal van sectoren werden de lonen op 1 januari geïndexeerd. Zie bericht dd. 2/1/2023.  Vandaag posten we al een aantal  minimum sectorale loonschalen. Klik hiervoor op de link(en).

PC 118 (voedingsnijverheid): + 10,96%

PC 119 (voedingshandel): + 11,08%

PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken): +3,31% : de sectorale minima

PC 144 (landbouw): + 10,96%: de sectorale minima

PC 145 (tuinbouw): + 10,96%: sectorale minima in de subsectoren: bloementeelt, parken en tuinen, fruitteelt, groententeelt, paddenstoelenteelt, boom en boomkwekerijen

PC 302 (horeca): + 10,964%: de sectorale uurlonen, de sectorale maandlonen

PC 333 (toeristische attracties): + 11,08%: de sectorale uur- en maandlonen