Horeca: op naar een hoger functiejaar?

Als werknemer in de horeca wordt je bij indienstneming  ingeschaald in functie van de referentiefunctie met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren.

Na een periode van 6 maanden of 130 effectief gewerkte dagen (5 dagenweek) in dezelfde functie in geval kom je in functiejaar 1.
De overgang naar functiejaar 2 gebeurt de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van je arbeidsovereenkomst.

Lees de lonenschalen met functiejaren.

Kan je zomaar deelnemen aan de aanwervingstest?

Sommige werkgever vragen om een praktische aanwervingstest te doen voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend.

Weet dat een dergelijke test niet zomaar kan!

De proef moet van beperkte duur zijn, niet rendabele en onbezoldigd!

  • Beperkte duur: niet langer duren dat de tijd die nodig is voor de werkgever om de sollicitant te evalueren. In de Horecasector kan perfect een overeenkomst voor gelegenheidsarbeid als alternatief gebruikt worden;
  • Niet rendabel voor de ondernemer;
  • Onbezoldigd voor de sollicitant.

Indien de test te lang duurt of winstgevend is voor de ondernemer of bezoldigd voor de sollicitant wordt de test aanzien als een mondelinge arbeidsovereenkomst!

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Horval West-Vlaanderen sociaal consultenten.

Persbericht: Heropening van de terrassen, een sprankeltje hoop voor de horecawerknemers?

Op 8 mei komt er een voorzichtige afbouw van de lockdown met de heropening van de terrassen. Als vakbonden van de sector verheugen wij ons over dit nieuws dat een beetje perspectief biedt aan de werkneemsters en werknemers in de sector. We willen er echter aan herinneren dat de Horeca nog altijd zuurstof nodig heeft en dat het overleven van de sector ook zal afhangen van de steun van de overheid.

Lees het persbericht.