PC 302 Horeca: Fiches aanvullend pensioen

AG, de verzekeringsmaatschappij die het aanvullend pension beheert van de sector horeca zal eerstdaags werknemers in de horeca informeren van hun klantenreferentie waarmee je als werknemer kan inloggen op My Global Benefits, het beveiligde platform van AG.

Dankzij My Global Benefits zal je als werknemer online zien hoeveel er al gespaard is en hoeveel je op je pensioendatum zal krijgen.

 

Nieuw: Sectorale sociale gids Horeca 2023

De Sectorale Sociale Gids Horeca versie 2023, een uitgave van het Waarborg en sociaal Fonds, is online beschikbaar. Download het pdf-bestand: Sociale Gids Horeca

Wens je een gedrukt exemplaar, vraag er eentje aan je delegee of kom er eentje ophalen in een van de kantoren van Horval West-Vlaanderen!

 

Horeca: kledijvergoeding

In overeenstemming met de tradities en de gebruiken in de horecasector, worden de
werknemers, die omwille van hun functie geacht worden een uniform te dragen, verondersteld te beschikken over  gestandaardiseerde werkuniformen.

Wanneer de werkgever niet instaat voor de gestandaardiseerde (of de daarmee gelijkgestelde) uniformen en niet zorgt voor het onderhouden en wassen ervan, ontvangen de werknemers die dit zelf ten laste nemen, een vergoeding van:
€ 2,04 per arbeidsdag, voor het aankopen van de uniformen
en
€ 2,04 per arbeidsdag, voor het onderhouden en wassen van de uniformen.

Wanneer de werkgever de gelijkgestelde werkuniformen wel levert maar niet zorgt voor
het onderhouden en het wassen ervan, ontvangen de werknemers die dit zelf ten laste
nemen € 2,04 per arbeidsdag, voor het onderhouden en het wassen van de uniformen.

Op deze vergoedingen worden geen RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing afgehouden.

 

Addendum op de Brochure sector Horeca

Een nieuwe “Sectorale sociale gids Horeca” zal deze zomer 2023 beschikbaar zijn. Intussen stellen wij voor een addendum aan de huidige gids toe te voegen om de bedragen actueel te houden. Je vindt deze als bijlage.