Eindejaarspremie voor Horeca-werknemers

In tegenstelling tot veel sectoren wordt de eindejaarspremie voor werknemers tewerkgesteld in de Horeca uitbetaald in de maand januari.

Wie heeft recht op de eindejaarspremie?

  • Voltijdse en deeltijdse werknemers die in de loop van 2018 ten minste 2 maanden ononderbroken zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever;
  • Gelegenheidswerknemers (extra’s) die in de loop van 2018 ten minste 44 dagen gewerkt hebben bij dezelfde werkgever;
  • Wie zelf de arbeidsovereenkomst verbrak, een onderling akkoord tekende om de arbeidsovereenkomst te verbreken of ontslagen werd om dringende reden heeft geen recht.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

  • Werkgevers dienen uiterlijk op 10 januari aangifte en betaling te doen van de bruto eindejaarspremie aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. Het Fonds garandeert, bij correcte handeling van de werkgever, de uitbetaling aan de werknemer voor 31 januari.

Meer info bij de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten.