Tijdelijke werkloosheid en financiële tegemoetkoming voor water/elektriciteit

Ben je  tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, dan krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor  voor de betaling van de water- en energiefactuur. Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt € 202,68 en wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer.
Tijdens de corona-crisis zullen geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
Er zullen ook geen budgetmeters worden geplaatst.

Lees de voorwaarden:
https://www.vlaanderen.be/corona-tegemoetkoming-water-en-energiefactuur-voor-wie-tijdelijk-werkloos-werd