Tewerkstelling bewijzen als uitzendkracht voor het bekomen van een lening?

Om uitzendkrachten te helpen bij het bekomen van een lening bij een financiële instelling, levert Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest van tewerkstelling af.

Heb je minimaal 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende een referteperiode van 2 jaar,  waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten, dan kan je een attest bekomen.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende  referteperiode van 2 jaar, dan kan je een attest aanvragen voor het aantal dagen tewerkstelling gedurende de referteperiode. Op die manier  kan je als interimair het attest van het Sociaal Fonds kunnen aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.