Uitzendarbeid: bijkomende vergoeding in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid

Uitzendkrachten die langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan één maand)  zijn als gevolg van een ziekte of een ongeval van gemeen recht, heeft  recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkeringen betaald door het ziekenfonds. De uitkering is ten laste van  het Sociaal Fonds,

Denk je in aanmerking te komen voor de vergoeding, neem dan contact met ons op. Wij zullen samen met je de voorwaarden overlopen en de aanvraag tot uitkering regelen.

Ontwerp van akkoord in de uitzendsector

De sociale partners van het PC 322 hebben overlegd en zijn tot een ontwerp van sectorakkoord gekomen. In de komende dagen worden er binnen de instanties beraden over het ontwerp. Ons uitgangspunt blijft steeds: uitzendkrachten hebben recht op dezelfde voordelen als werknemers in vast dienstverband.

Wordt vervolgd.

Begin vanaf 1 juli je dagen als interim te tellen om een eindejaarspremie te bekomen in 2023

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, maar niet dezelfde als vaste werknemers. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

In december 2023 ontvang je een eindejaarspremie op voorwaarde dat je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (78 dagen in de zesdagenweek) in de periode tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.
Als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

Kortom: begin vanaf 1 juli je dagen te tellen om in december 2023 een eindejaarspremie te ontvangen.

Bijhouden hoeveel dagen je gewerkt hebt kan gemakkelijk met de  ABVV de eindejaarspremie-app. Je kan deze app raadplegen op je PC, tablet of smartphone.
Mobile app: downloaden via Play Store (Android) of App Store (iOS): ABVV Interim Eindejaarspremie
Desktop app: eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.

 

Tewerkstelling bewijzen als uitzendkracht voor het bekomen van een lening?

Om uitzendkrachten te helpen bij het bekomen van een lening bij een financiële instelling, levert Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest van tewerkstelling af.

Heb je minimaal 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende een referteperiode van 2 jaar,  waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten, dan kan je een attest bekomen.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende  referteperiode van 2 jaar, dan kan je een attest aanvragen voor het aantal dagen tewerkstelling gedurende de referteperiode. Op die manier  kan je als interimair het attest van het Sociaal Fonds kunnen aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.

Indexering flexiloon

Vanaf 1 maart 2022 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon 10,13 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,78 EUR per uur (totaal dus 10,91 EUR).

 

 

Flexi-jobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités (of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder het desbetreffend paritair comité ressorteert):
• Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij,
industriële broodbakkerijen (PC 118.03)
• Handel in voedingswaren (PC 119)
• Zelfstandige kleinhandel (PC 201)
• Kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
• Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01)
• Horeca (PC 302)
• Grote kleinhandelszaken (PC 311)
• Warenhuizen (PC 312)
• Kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314)

Stijging flexi-jobs-uurloon

Flexi-jobs zijn mogelijk in volgende sectoren:

 • Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312);
 • Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, beperkt tot de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03 -RSZkengetal 058);
 • Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322), als de gebruiker onder één van de hierboven opgesomde paritaire comités ressorteert.
 • Paritair comité voor de uitzendarbeid (PC 322) en uitzendkrachten ter beschikking stellen van een gebruiker die valt onder één  van de hierboven vernoemde paritaire comités .

Het minimumloon werd vastgelegd op € 9,93 EUR per uur + flexivakantiegeld = € 10,69 EUR per uur.

 

 

Eindejaarspremie voor uitzendkrachten

Heb je tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 minstens 65 dagen of 494 gewerkt (78 dagen in de zesdagenweek) dan heb je in december recht op een eindejaarspremie. Heb je echter 60 dagen of 465 uren gewerkt als uitzendarbeid en werd je erna aangeworven vals vaste werknemer dan heb je ook recht op een eindejaarspremie .

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je in december automatisch een formulier toegestuurd van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Daarmee ga je naar je ABVV-kantoor of rechtreeks naar Horval-kantoor.

Weet je: Als je lid bent van de vakbond en recht hebt op een eindejaarspremie, heb je eveneens recht op een syndicale premie. De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald, op voorwaarde dat je het formulier binnenbrengt bij ABVV / Horval.