Voorzie geen hoge belastingsaanslag als uitzendarbeid!

De bedrijfsvoorheffing is een belasting die op je loon wordt ingehouden door het uitzendkantoor.

Het gaat om een vast percentage van 18%. Dat zie je op je loonfiche. Voor sommige mensen is die inhouding te hoog, bijvoorbeeld omdat ze veel kinderen ten laste hebben. In die gevallen wordt nog 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Omgekeerd kan het ook zijn dat die inhouding van 18% niet volstaat.

Om te vermijden dat je dan een jaar later een hoge belastingaanslag moet betalen, kan je vragen om meer dan 18% bedrijfsvoorheffing in te houden.

Voor meer info en/of hulp kan je terecht bij de Horval sociaal consulenten.

 

Ontvang je eindejaarspremie het snelst via het ABVV

IMG_2314Uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie, maar niet dezelfde als vaste werknemers. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor de snelste uitbetaling van je eindejaarspremie, breng je formulier van het Sociaal Fonds naar je dichtsbijzijnde ABVV-kantoor of bezorg het aan je delegee! Want als ABVV-lid ontvang je jouw eindejaarspremie sneller! En als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je ook nog een syndicale premie!

Lees meer over de regelgeving ‘eindejaarspremie uitzendkrachten

 

 

EEN UITZENDKRACHT VERDIENT TOT 91 EURO MINDER PER WEEK

Jaarlijks organiseert ABVV Interim de week van de uitzendkracht. Zo proberen we telkens de problemen van uitzendkrachten onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

Dit jaar ligt de focus op de voordelen die uitzendkrachten mislopen.

Want uitzendkrachten kunnen tot 91 euro per week minder verdienen dan vaste werknemers in dezelfde functie.

Hoe komen we tot dit cijfer?

Lees verder door hier te klikken.

 

 

Uitzendkracht? Gebruik je interim@work!

Met de onlinedienst interim@work kan je als uitzendkracht nagaan of het uitzendbureau een Dimona-aangifte gedaan heeft. Zo weet je of het uitzendbureau zijn wettelijke verplichtingen is nagekomen, ook al is het arbeidscontract nog niet ondertekend.

 

Met interim@work kan je als uitzendarbeider volgende zaken opvolgen:

  • voorbije en huidige arbeidsrelaties,
  • arbeidsrelaties filteren op datum, type, uitzendkantoren gebruikte onderneming;
  • nagaan of de juiste onderneming (bedrijf waar je tewerkgesteld wordt) aangegeven staat.