Werken als uitzendkracht: Alles begint met een goed contract!

Als je voor de eerste maal in dienst treedt van een uitzendbureau, wordt een intentieverklaring ondertekend. Daarmee bevestigen zowel het uitzendbureau als jijzelf dat het de bedoeling is om één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid te sluiten. Deze intentieverklaring wordt eenmalig en schriftelijk opgesteld.

Vervolgens wordt er, telkens wanneer je een concrete uitzendopdracht aangaat, een arbeidsovereenkomst opgesteld (voor een dag, een week, een maand of langer). De arbeidsovereenkomst moet ondertekend worden vooraleer je begint te werken! De ondertekening van de arbeidsovereenkomst kan schriftelijk gebeuren op het uitzendkantoor, maar het kan ook elektronisch. Zorg er steeds voor dat je dit contract downloadt en ergens opslaat.

Wat als je het contract niet op tijd werd ondertekend? Dat lees je in de folder ‘De arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten: Wat staat daar in ?’ opgemaakt door  ABVV-Intrim

Uitzendarbeid: bijkomende vergoeding in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid

Uitzendkrachten die langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan één maand)  zijn als gevolg van een ziekte of een ongeval van gemeen recht, heeft  recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkeringen betaald door het ziekenfonds. De uitkering is ten laste van  het Sociaal Fonds,

Denk je in aanmerking te komen voor de vergoeding, neem dan contact met ons op. Wij zullen samen met je de voorwaarden overlopen en de aanvraag tot uitkering regelen.

Ontwerp van akkoord in de uitzendsector

De sociale partners van het PC 322 hebben overlegd en zijn tot een ontwerp van sectorakkoord gekomen. In de komende dagen worden er binnen de instanties beraden over het ontwerp. Ons uitgangspunt blijft steeds: uitzendkrachten hebben recht op dezelfde voordelen als werknemers in vast dienstverband.

Wordt vervolgd.

Begin vanaf 1 juli je dagen als interim te tellen om een eindejaarspremie te bekomen in 2023

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, maar niet dezelfde als vaste werknemers. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

In december 2023 ontvang je een eindejaarspremie op voorwaarde dat je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (78 dagen in de zesdagenweek) in de periode tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.
Als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

Kortom: begin vanaf 1 juli je dagen te tellen om in december 2023 een eindejaarspremie te ontvangen.

Bijhouden hoeveel dagen je gewerkt hebt kan gemakkelijk met de  ABVV de eindejaarspremie-app. Je kan deze app raadplegen op je PC, tablet of smartphone.
Mobile app: downloaden via Play Store (Android) of App Store (iOS): ABVV Interim Eindejaarspremie
Desktop app: eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.

 

Tewerkstelling bewijzen als uitzendkracht voor het bekomen van een lening?

Om uitzendkrachten te helpen bij het bekomen van een lening bij een financiële instelling, levert Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest van tewerkstelling af.

Heb je minimaal 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende een referteperiode van 2 jaar,  waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten, dan kan je een attest bekomen.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende  referteperiode van 2 jaar, dan kan je een attest aanvragen voor het aantal dagen tewerkstelling gedurende de referteperiode. Op die manier  kan je als interimair het attest van het Sociaal Fonds kunnen aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.

EindejaarspremieUitzendarbeid

Bijhouden hoeveel dagen je gewerkt hebt voor de eindejaarspremie is een moeilijke klus. Om je daarbij te helpen, ontwikkelde het ABVV de eindejaarspremie-app. Je kan deze downloaden via iTunes, Google Play of op eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.