Begin vanaf 1 juli je dagen als interim te tellen om een eindejaarspremie te bekomen in 2021

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, maar niet dezelfde als vaste werknemers. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

In december 2021 ontvang je een eindejaarspremie op voorwaarde dat je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (78 dagen in de zesdagenweek) in de periode tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021.
Als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

Kortom: begin vanaf 1 juli je dagen te tellen om in december 2021 een eindejaarspremie te ontvangen.

Download de infofiche over de eindejaarspremie voor uitzendkrachten.

Bijhouden hoeveel dagen je gewerkt hebt kan gemakkelijk met de  ABVV de eindejaarspremie-app. Je kan deze app raadplegen op je PC, tablet of smartphone.
Mobile app: downloaden via Play Store (Android) of App Store (iOS): ABVV Interim Eindejaarspremie
Desktop app: eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.

 

Tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in de land- en tuinbouw

De regering verlengde volgende maatregelen tot 1 juli 2020:

  • de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eindelijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdkrediet opnemen;
  • de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in coronatijden aan het werk te gaan.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de ondernemingen die vallen onder:

  • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • PC 145: tuinbouw; met uitzondering van sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
  • PC 146: bosbouw
  • PC 322: uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van voornoemde sectoren

 

Corona-ouderschapsverlof ook voor uitzendarbeiders!

Het corona ouderschapsverlof werd goedgekeurd voor de periode van 1 mei 2020 tot eind juni 2020.

Voor uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers:

  • 1 maand anciënniteit hebben bij de werkgever (het uitzendkantoor).  Weekcontracten tellen mee voor de berekening van de maand anciënniteit
  • Het corona ouderschapsverlof kan enkel worden uitgeoefend zolang de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst

 

 

Dagcontracten: schering en inslag!

De Rijksdienst Sociale Zekerheid maakte de cijfers over uitzendarbeid bekend.

In 2016 waren er 11.431.769 uitzendcontracten, waarvan 6.488.001 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 3.132.863.

In 2019 waren er 11.809.067 uitzendcontracten, waarvan 6.433.7785 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 2.780.672.

Er zijn dwingende maatregelen zijn nodig!

 

 

Voorzie geen hoge belastingsaanslag als uitzendarbeid!

De bedrijfsvoorheffing is een belasting die op je loon wordt ingehouden door het uitzendkantoor.

Het gaat om een vast percentage van 18%. Dat zie je op je loonfiche. Voor sommige mensen is die inhouding te hoog, bijvoorbeeld omdat ze veel kinderen ten laste hebben. In die gevallen wordt nog 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Omgekeerd kan het ook zijn dat die inhouding van 18% niet volstaat.

Om te vermijden dat je dan een jaar later een hoge belastingaanslag moet betalen, kan je vragen om meer dan 18% bedrijfsvoorheffing in te houden.

Voor meer info en/of hulp kan je terecht bij de Horval sociaal consulenten.

 

Ontvang je eindejaarspremie het snelst via het ABVV

IMG_2314Uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie, maar niet dezelfde als vaste werknemers. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor de snelste uitbetaling van je eindejaarspremie, breng je formulier van het Sociaal Fonds naar je dichtsbijzijnde ABVV-kantoor of bezorg het aan je delegee! Want als ABVV-lid ontvang je jouw eindejaarspremie sneller! En als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je ook nog een syndicale premie!

Lees meer over de regelgeving ‘eindejaarspremie uitzendkrachten

 

 

EEN UITZENDKRACHT VERDIENT TOT 91 EURO MINDER PER WEEK

Jaarlijks organiseert ABVV Interim de week van de uitzendkracht. Zo proberen we telkens de problemen van uitzendkrachten onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

Dit jaar ligt de focus op de voordelen die uitzendkrachten mislopen.

Want uitzendkrachten kunnen tot 91 euro per week minder verdienen dan vaste werknemers in dezelfde functie.

Hoe komen we tot dit cijfer?

Lees verder door hier te klikken.